127016. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénfestékek előállítására

Megjelent 1941, évi június hó 3. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127016. szám. IV fi. osztály. — F. 8999. alapszám. 10 15 25 Eljárás kénfeslékck előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M, A bejelentés napja: 1937. évi március hó 9.* — Németországi elsőbbsége: 1936. évi május hó 23. Ugy találtuk, hogy l,l'-dinafto-2,2'­karbazolnak kénnel való összeömlesz­lésével kalechu-barna festéket kapunk, amely színárnyalatának különös tisz­taságával és vöröses árnyalatával lünik ki és egyébként azonos jó színtartóssága mellett a kénfeslékck ismeri kaíechuké­szílményeivel szemben fénnyel szem­ben való színlartóssága szempontjából lényegesen jobb. Ugy találtuk továbbá, hogy e karbazol helyettesítési termé­keinek kénezésével különösen fénnyel szemben színtartó festékeket állítha­tunk elő, mimellelt a helyettesítés faj-Iája szerint vagy az egyik vagy a má­sik ismert kénező eljárást részesítjük előnyben. Fémes vagy nem fémes anya­goknak a kénömledékekhez való ismert járulékos hozzáadásával ezenkívül a 20 festékek színárnyalatát és színtarióssá­befolyásolhatjuk. 1. példa: 200 rész l,l'-dinafto-2,2-karbazolt 800 rész kénnel 20 rész réz­szulfát hozzáadása mellett mintegy 6 óra alatt 220 C°-ről 320 C°-ra heví­tünk és e hőmérsékleten addig tart­juk, míg a H2 S-képződés befejeződött. Az ömledéket ezután ismert módon nát­riumszulfiddal és/illetve/vagy nálron-30 lúggal oldalba visszük, savval kicsap­juk és vákuumban szárítjuk, vagy szá­rítása előtt nátriumszulfiddal elkever­jük. Az ekként előállított kénfesték pa­mutot katechubarna színekre fest, jő 35 színtartóssága mellett különösen jő a gát 40 színlartóssága fénnyel szemben. Króm­rézzel való utókezeléssel különösen a festések főzéssel szemben való színtar­lósságát javítjuk a nélkül, bog}' a fes­ték színárnvalata jelentősen változna. 2. példa/ 100 rész •l,4'-(linilro-l,l'­dinaflo-2,2'-N-acetilkarbazoll 500 rész kristályos nálriumszulfidból és 200 rész kénből előállított poliszulfidoldalba vi szünk be, majd visszafolyalás alatt for- 45 rásig hevítjük. Mintegy 20 órai forra­lás után további 400 rész nátriumszul­fidol adunk hozzá, majd az ömledéket szárazra párologtatjuk és lassan 250 C°-ra hevítjük. Mintegy 6 óra múlva 50 a feslékképződés befejeződött. A nyers ömledéket ezután vízben oldjuk és a festéket savval kicsapjuk. Pamutot barna színárnyalatra fest. A festések egyébként jó színtarlósságuk mellett, különösen fénnyel szemben való szín­tartósságukkal tűnnek ki. Ha a kénezést rézsók hozzáadásával foganatosítjuk, akkor lényegesen sár­gászöldebb színárnyalatot kapunk. 3. példa: 200 rész kristályos nát­riumszulfidból és 100 rész kénből elő­állított poliszulfidoldalba 100 rész 1,1'­dinafto-2,2; -karbazol-7,7'-diszulfiOisavas nátriumot és 15 rész kristályos rézszul­fátot viszünk be, majd visszafolyalás alatt és keverés mellett forrásig hevít­jük. Mintegy 16 órai forralás (110 C°) után szárazra párologtatjuk és a termé­ket a hőmérsékletnek fokozatosan 280— 70 55 60 65 Ez a nap az 5930/1939. M. E. badatmi hivatalnál sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-sz'lováik sza­anmak idején tett bejelentés napja, . . , .

Next

/
Thumbnails
Contents