127015. lajstromszámú szabadalom • Eljárás o-oxiazofestékek előállítására

Megjeleni 1941. évi június hó 3. MAGYAR KIRÁLYI ^SSK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127015, szám. IV/í. osztály. — F. 8996. alapszám. Eljárás o-oxiazoíestékek előállítására. I, G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. A bejelentés napja: 1936. évi november hő 3.* — Németországi elsőbbsége: 1936. évi január hó 17. Ugy találtuk, hogy gyapjúnak az egy­fürdős krómeljárás szerint való festésére alkalmas festékeket kapunk, ha oly ne­gatív helyettesítésű 2-amino-l-oxibenzolokí 5 diazovegyüleieit, melyek szulfonsav- vagy, karbonsavcsoportot nem tartalmaznak, oly oxinaftalinszulfonsavarilidekkel kapcso­lunk, amelyek az arilidgyökben karboxil­csoporttal vannak helyettesítve. 10 A festékeknek az egyfürdős krómeljá­rással jó hozóképességük van és gyapjún oly festéseket adnak, melyeknek jó a szín­tartóssága mosással és tallózással szem­ben, valamint jó a színtartósságuk fény-15 nyel szemben. 1. példa: 18,9 rész 4-nitro-6~klór-2-amino-1-oxibenzolt 200 rész vízzel feliszapolunk és 25 rész 12 Bé°-s sósav hozzáadása után 0,9 rész nátriumnitritiel diazotáljuk. A 20 diazovegyületet35 rész 2-oxiniaftalin-6-szul^ foiisavanilid-2'-karbonsavnak és 25 rész szódának mintegy 1000 rész vízben való, jéggel ellátott oldalához folyatjuk. A kap­csolás befejezte után a festéket szokásos 25 módon feldolgozzuk. A száraz festék jó oldhatóságú sötét por, amely gyapjút az * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentésnapja. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab. bíró. „J 0 V Ö" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tol.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi Józsei egyfürdős krómeljárás szerint mosással és tallózással szemben jó és fénnyel szem­ben igen jó színlartósságú ibolyásbarnia" színárnyalatokra fest. 30 2. példa: 35 rész l-oxinaftalin-5-szulfon-j savanilid-2'-karbon,savnak és 25 rész szó­dának mintegy 1000 rész vízben való ol­datát 19 rész 4,6-dinitro-2-amino-l-oxiben­zolból, 0,9 rész nátriumnilritBől és 25 rész 35 12 Bé°-s sósavból mintegy 500 rósz vízh ben előállított diazovegyülethez folyatjuk, A szokásos módon feldolgozott festék szá­raz állapotban sötét por, amely vízben vörösesibolya színnel oldódik és gyíipjún 40 az egyfürdős krómeljárás szerint jó szín­lartósságú, zöldes árnyalatú fekete színt ad. Szabadalmi igénypont: Eljárás o-oxiazol'estékek előállítására, 45 melyre jellemző, hogy diazotált negatív helyettesítési! 2-ainino- 1-oxibenzolokat, melyek szulfo- vagy karboxilcsoportot nem tartalmaznak, oly oxinaftalinszul­fosavarilidekkel kapcsolunk, amelyek az 50 arilidgyökben karbbxilcsoporltal van­nak helvettesílvie.

Next

/
Thumbnails
Contents