126974. lajstromszámú szabadalom • Országúton, terepen és versenypályán egyaránt használható kerékpár

Megjelent 1941. évi június hó 3. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126974. szám. XX/c. osztály. — O. 1772. alapiszám. Országúton, terepen és versenypályán egyaránt használható kerékpár. Orczán László mestervizsgázott vasesztergályos segéd, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi július hő 22. A kerékpárosok körében már gyakran felmerült az óhaj oly kerékpár után, mely országúton, terepen és versenypályán' egyaránt használható. A jelenleg forga- 5 lomban lévő, országúti és pálya verseny­­kerékpárok közölt a különbség — lényegi­leg — az, hogy a váz középcsapágya az or­szágúti gépeknél alacsonyabban van, mint a pálya versenykcrékpároknál. Ennek oka 10 az, hogy a versenypályán az éles kanya­rulatokban erősen befelé dűlő kerékpárnál, az alacsonyan elhelyezelt középcsapágy mialt, a pedál könnyen a talajba ütközik. Országúti kerékpároknál viszont kényel- 15 mesebb és kedvezőbb erőkifejtés miatt, kívánatos az alacsonyabban elhelyezeltkö­zépcsapágy. A találmány országúton, terepen vagy versenypályán egyaránt használható, olyan 20 kerékpár, melynél a kettős célt úgy érjük el, hogy a kerékpár egyik, esetleg mind­két Kerekít változtatható magasságúja ágyazzuk. A találmány egyik kiviteli példáját a 25 mellékelt rajz ábrái mutatják. Az 1., 2. és 4. ábrák szerint a kerékpárváznak a hátsó, keréklengelyl hordozó részében egy maga­sabb és egy alacsonyabb szintben fekvő (a és b) vájat van a kerék ágyazására. A 30 kerék áthelyezésével, term észelcsen, a kö­zépcsapágy és egyben iá pedálnak a ta­laj feletti magassága is változik. Tekintettel arra, hogy a versenykerék­párok váza, általában kevésbbé erős, mint a terepen használható kerékpároké, célsze- 35 rű, ha a kerékpárváz legjobban igénybe­vett részén törés ellen biztosító (o) ken­gyelt alkalmazunk, mely a kormányhoz tartozó, mellső vázrudat az ehhez csatla­kozó, másik két vázrúddal belülről fogja 40 össze. Ezt a megoldást az 1., 2. és 3. áb­rák mutatják. Szabadalmi igénypontok: 1. Kerékpár, azzal jellemezve, hogy egyik vagy mindkét kerekének, a középcsap- 45 ágy emelésére és süllyesztésére, külön­böző magasságban elhelyezett, két (a, b) ágyazása van. 2. Az 1. igénypontban meghatározóit ke­rékpár kiviteli alakja, azzal jellemezve, 50 hogy a két (a, b) ágyazást a kerékpár­­vázban kiképezett, különböző magasság­ban elhelyezelt, két vájat alkotja. 3. Az 1—2. igénypontban meghatározóit ke­rékpár kivileli alakja, azzal jellemezve, 55 hogy a kér ékpár váz törés ellen biztosító (c) kengyellel van ellátva, mely a kor­mányhoz tartozó, mellső vázrudat, az ehhez csatlakozó, másik kél vázrúddal belülről fogja össze. 60 2 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVAN m. kir. szab. bíró. „J Ö V 0” Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Baranyi József

Next

/
Thumbnails
Contents