126955. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rostos anyag nedves kezelésére

Megjeleni 1941. évi június hó 3. MAGIAK KIKXLYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEIRAS 126955. szám. XIY/a/1. osztály — F. 9076. alapszám. Berendezés roslos anyag' nedves kezelésére. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1940. évi január hó 5. — Németországi elsőbbsége: 1939- évi január hó 6. A találmány berendezés mindenfajta, rostos anyag nedves kezelésére, amely­ben a roslos anyagól mind a csomago­lási eljárás szerint sugárirányú álára-5 mollalással, mindpedig felesével! ros­tos termékeket az oszlopos rendszer (ráhúzási rendszer) szerint a fürdőnek bentről kifelé vagy fordított irányban való vezetésével kezelhetünk. A roslos 10 anyagot emellett egyrészt lazán, kár­loltszalag, előfonal, fésüllszalag alak­jában vagy fonalként pászma vagy gombolyag alakjában vagy szövet alak­jában, másrészt pedig, pl. mint kárloll-15 szalagot, előfonafol, íésüllszalagot vagy fonalai vagy cérnát valamely hordo­zóra íelcsévélve az oszlopos rendszer szerinl kezelhetjük. Az új berendezés •előnye abban áll, hogy azzal minden 20 effajta rostos anyagot a legjobb ered­ménnyel kezelhetünk. Ismeretesek már sugárirányú átára­moltató berendezésekkel ellátott effaj­ta berendezések, melyek, pl. csomagolt 25 rostos anyag fehérítésére vagy festésé- t re valók. Ismeretesek továbbá oly be­rendezések is, amelyek a rostos anyag kezelését az oszlopos rendszer szerinl kényszermozgásban vezetett fürdővel te-30 szik lehetővé. E berendezések azonban mindenkor csupán vagy az egyik vagy a másik kezelési fajtára vannak be­rendezve, úgyhogy minden egyes keze­lési módhoz külön berendezés szüksé-35 ges. A találmány szerinti berendezéssel ezzel szemben mindenféle a textilipar­ban előforduló feldolgozási szakaszban lévő roslos anyagól egv és ugyanazon berendezésben kezelhetjük. A berendezés olyan larlány, melynek 40 lyuggatott belétfeneke van és az jellem­zi, hogy a kezelőlarlánvban lévő lugga­totL köpennyel és lyuggatott középcsö­vei ellátóit betétnél a lyuggatott közép­cső .a, betét feneke alatt lévő térrel ösz- 45 szeköllelésben nem álló kivehető és a fenekel felfelé elzáró résszel pótolható darabként van kialakítva. Miután emellett az összes alkalma­zási esetekben akár a laza anyagnak 50 sugárirányú áláramoltalásánál, akár az oszlopos rendszer szerinti kényszerű fürdővezetésnéi a kezelési fürdő külö­nösen fontosnak bizonyult egyenletes vezetése biztosítva van, az új berende- 55 zés a korszerű előrehaladott rostneme­sítési technika összes követelményeit ki­elégíti. A találmány szerinti berende­zés továbbá kis helyet igénylő felépí­ése folytán használatakor különösen 60 előnyös fürdőarány megválasztását te­szi lehetővé, úgyhogy a gőzben, vízben, vegyszerekben, festékekben, stb. való szükséglet a legalacsonyabb értékeken tartható. A berendezéshez alkalmazott 65 munkaanyagot akként választhatjuk meg, hogy az minden esetleg fellépő kémiai kezelőszerekkel szemben állan­dó legyen., úgyhogy minden nehézség nélkül lehetővé váljék,, hogy abban 70

Next

/
Thumbnails
Contents