126954. lajstromszámú szabadalom • Lövegekhez való jelzőberendezés

Megjelenik 1941. évi június hó 3. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126954. szám. XIX/c. osztály. — F. 8791. alapszám. Lövegekhez való jelzőberendezés. Ferch Ödön m. kir. főhadnagy, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi augusztus hó 8. A találmány lövegekhez való oly jelzőberendezés, mely alkalmas arra, hogy annak segélyével a lövedék és a cél viszonylagos helyzetét megfigyeljük, 5 nevezetesen, hogy megállapítsuk azt az időpontot, amikor a lövedék metszi azt a síkot, amely a célon átmegy és a cél­irányra merőleges. A találmány külö­nösen nyomjelző vagy fenékvilágító iö­io vedckekkel való lövések, elsősorban lé­gi célok lövése alkalmával használhaló lel célszerűen, mert földi célok lövé­sénél a fenti megfigyeléshez a lövedék becsapódási helye rendszerint kielégítő 15 támpontot ad. Légi célok lövésénél a cél síkjában becsapódásokat nem figyelhetünk meg. Időzített lövedékek alkalmazásakor a robbanó fellegek nyújtanak ugyan bi-20 zonyos támpontokat a megfigyeléshez, azonban csapódó, gyújtós lövedékek­nél, aminő például a légvédelmi gép­ágyúk lövedéke, az egyes lövések meg­figyelésére, a találat esetét kivéve, táin-25 pontunk nincsen. A csapódó gyújtós lövedékek megfi­gyelését ugyan megkönnyíti, ha azok nyomjelző vagy fenékvilágító berende­zéssel vannak ellátva, teljes értékű 30 megfigyeléseket azonban így sem vég­zünk, mert a megfigyelést végző sze­mélynek nincs támpontja arra, hogy a jelzett lövedékpálya melyik részét ve­gye figyelembe akkor, amikor a löve­dék és a célpont viszonylagos helyze- 35 tét kell megállapítani. A találmány szerinli berendezésnek az a célja, hogy röpidő közlésével a megfigyelési végző személynek támasz­pontul adjon arra, hogy például nyom- 40 jelzős lőszer esetén a röppálya melyik részéi vegye figyelembe vagy például időzíteti lőszer esetén mikor kellene a beállított céltávolságnak megfelelően a lövedék robbanásának bekövetkeznie. 45 A találmány szerinli jelzőberendezés ezenkívül úgynevezett behatásoknak, például a napi behatásoknak valamely irányban történő egyösszegbeni meg­állapítására is alkalmas. 50 A találmány szerinti berendezés; lehe­tővé leszi, hogy az emlílelt szokásos megfigyelő készülék melleit alkalmazva ezt a kereseti időpontot meghatározzuk. Evégből a találmány értelmében oly 55 jelzőberendezést alkalmazunk, melynek a löveggel indított, ~a lövedék röpidejé­nek megfelelően beállítható óraműves kapcsolószerkezete és a kapcsolt áram­körrel működtetett jelzőkészüléke van. 60 Az óraműves villamos kapcsolószer­kezelet a találati pont ismeri távolsága és a lövedék repülési sebessége alapján meghatározott időre állíljuk be és azt a löveggel való alkalmas kapcsolat út- 65 ján a lövedék kilövése pillanatában, in­dítjuk meg. A beállított idő elteltével, tehát amikor a lövedék a találati pont­nak megfelelő távolságba jutott, a lö-

Next

/
Thumbnails
Contents