126890. lajstromszámú szabadalom • Fércelő készülék

Megjelenik 1941. évi május hó 15._________ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG ■ . . SZABADALMI LEÍRÁS 126890. szám. ■ : ' I/a. (I/g.) osztály. - D. 5308. alapszám. , Fércelő készülék. Drechsler Rezső foglalkozás nélküli, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi február hő 28. A találmány egybevágó szabászali- szö­vetdarabok kényelmes, gyors átjelölésére alkalmas. Ezt a körülményes munkát eddig kézzel vagy költséges villanygéppel végez- 5 lék. Tudvalevő, hogy az egyes ruhadara­bok többnyire szimmetrikusan elrendezett egybevágó részekből állanak; így pl. a ka­bát ujjrészei, két hátrésze, stb. Amikor a kiszabott részek összevarrására került 10 a sor, a szabó az egyik egybevágó részen (krétával) megjelölte a rajta végzendő var­rás helyét, amelyet a másik egybevágó ru­hadarabra aztán átjelölt. Ez az úgyneve­zett átjelölés oly módon történt, hogy a 15 két szövetdarabot úgy illesztették egy­másra, hogy azok egybevágó részei egy­mást fedjék és ekkor a már meglevő jelö­lés mentén úgynevezett fércelést alkalmaz­tak, vagyis a két egybevágó szövetdarabot 20 a jelölés mentén végig összeférceltek. A fércelés laza, hurokszerű öltésekkel készül, mikor a fércelés kész, a két szövetdarabot széthúzzuk és a közbeeső fércszálakat ol­lóval elvágjuk. Ily módon azután mind- 25 két azonos szövetdarabon a rákövetkezői végleges varrás helye ugyanazon a helyen van megjelölve. így ez a munka igen sok időt rabolt el, miáltal a szabászat munka­idejét és a ruhadarabok árát is tetemesen 30 növelte. A találmány szerinti fércelő készülékkel az átjelölés, illetve fércelés igen rövid idő alatt játszi könnyedséggel eszközölhető. A találmány szerinti készülék rendkívül 35 egyszerű, tömegben állítható elő, így ára csekély, kezelése pedig semminemű elő­képzettséget nem kíván, sőt még az is tud vele dolgozni, aki a varráshoz egy­általában nem ért. A mellékelt rajz a találmány egyik pél- 40 daképeni kivileli alakját mutatja éspe­dig az 1. ábra a készüléket oldalnézetben, a 2. ábra pedig részletet szemléltet. A példaképen kettősen ívelt idomú —1— 45 nyélrésznek alul —2— sarkos támasztó­lapja van. Az —1— nyélrész végén a —8— vályú van, melyben a varrógéphez való, kívánt méretű —6— varrótű, a —9— alát ét tárcsa, 10 szárnyas anyacsavar 50 és —11— csavar segítségével rögzíthető, Az —1— nyélrésznek —12— pontján ha­rántirányú furat van, a példaképen kellős fémhuzalból való —3 cérnaorsó tar tó be­süllyesztett rögzítésére, amelynek ívelt 55 —4— görbületén a huzalok összesodrás­­sal vannak merítve. A huzalok kettős, rú­­gózó —5— ívekben végződnek, amelyeken a cérnaorsó felcsúsztál!)aló, hol a felcsúszó tatott cérnaorsót a két rúgózó —5— rész 60 tartja. A készülék használata a következő: A —8— vájatba megfelelő vastagságú —6— tűt helyezünk és a már ismertetett módon rögzítjük. A —6— tű —7— fokába az or- 65 sótartóra helyezett cérnát felülről fűzzük be. A készülék, illetve a ruhadarab alá, a munka közben alátétül több rétegben vastag szövetet vagy nemezt teszünk. Erre ráhelyezzük az át jelölendő, két azonos 70

Next

/
Thumbnails
Contents