126794. lajstromszámú szabadalom • Készülék nyersgumival való vulkanizáláshoz

^jelenik ÍÍÍ41. évi május hő 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126794. szám. Xl/b. osztály. — D. 5307. alapszám. Készülék nyersgumival való vulkanizáláshoz. Díószeghy Lajos műszaki tisztviselő, Zagyvapálfalva, Huszár Lajos gépkocsivezető, Zagyvapálfalva. A bejelentés napja: 1940. évi február hó 27. A kereskedelmi forgalomban levő nyers­gumi vulkanizáló az autók és motorosok nélkülözhetetlen készüléke. Hátrányuk ezeknek a készülékeknek az, hogy a mű-5 veletliez való előkészület hosszadalmas, piszkos és sokszor hiányzik a felmele­gítéshez szükséges aii37 ag. Ezeket a hibákat van hivatva kiküszö­bölni az alábbiakban ismertetett vulka-10 nizálö készülék, mely elektromos fűtőtest­tel van ellátva és közvetlenül a jármű; akkumulátorára kapcsolható, vagy a vi­lágítási hálózatra. A találmány szerinti készüléket egy példaképem alakjában az 15 alábbiakban részletesen ismertetjük a rajz alapján, mely az 1. ábrán a találmány szerinti készü­lék elektromos fűtőtesttel ellátott alsó szo­rító lapját, a 20 2. ábrán ezen szorító lapot oldalnézet­ben, a 3. ábrán felülnézetben ábrázolja. A 4. ábra a felső szorító lapot oldalnál zetben, az 25 í 5. ábra ugyanezt felülnézetben ábrái zolja. 6. ábra a csavarokkal ellátott leszorító kengyel elölnézetét, a 7, ábra az oldalnézetét ábrázolja, 30 A jó hővezető fémből készült alsó szo­rító lapba (a) elektromos fűtőtestet (b) épí­tünk be, melyet megfelelő szigetel éissel el­látott fémlemezzel (c) elzárunjc. \ A beépített elektromos fűtőtest huzal-35 végei egy fém kivezetéséhez (d) csatla-i koznak. Ennek a szorító lapnak a négy oldalán trapézalakú nyílás (e) van, a szo­rító kengyel (k) részére. A kengyel hosz­szanti és kereszt irányban is elhelyezhető ezekben a nyílásokban, a vulkanizálás 40 Szempontjából alkalmas irányban. A felső szorítólap (f) szintén fémből készült, felső részén mélyedéssel (g), a fém szorító-kengyel (k) csavarja (h) ré­szére. Ez a szorító lap (f) pai'afával (i) 45 van bélelve. A szorító kengyel (k) hivatása az elek­tromos fűtőtesttel (b) ellátott alsó szorító lap és parafával bélelt felső szorító lap közé elhelyezett tárgy összeszorítása ad- 50 dig, míg a vulkanizálási folyamat a fel­melegedéstől a lehűlésig végbe nem megy. Szabadalmi igények: 1. Készülék nyersgumival való vulkanizá­láshoz, jellemezve a folyamathoz szűk- 55 séges felmelegítést végző beépített elek­tromos fűtőtesttel. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy az elektromos fűtőtesttel ellátott szorítólap 60 négy oldalán trapézalakú nyílás van a szorító kengyel részére. 3. Az 1—2. igénypontok szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szorító kengyel hossz- és keresztirány- 65 ban is állítható. 4. Az 1—3. igénypontok szerinti készülék

Next

/
Thumbnails
Contents