126791. lajstromszámú szabadalom • Cigaretta- illetve szivarszipka

Megjelenik 1941. évi május hó 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126791. szám. Vl/e. osztály. — B. 14567. alapszám. Cigaretta-, illetőleg szivarszipka. Battlay Ákos oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi szeptember hó 11. A dohányosoknak sok bosszúságot okoz az, hogyha a cigaretta vagy a szivar a szipkában tövig leég, akkor a cigaretta vagy szivarvégnek a szipkából való eltá-5 volítása, illetőleg kipiszkálása kellemetlen ós körülményes. Sokan ezért inkább le­mondanak a szipkák használatáról, hogy e kellemetlenséget elkerüljék. Különösen áll ez az értékesebb, pl. borostyánból való 10 szipkák használatánál, melyeket nem le­het a szivar leégése után, a szivarral együtt eldobni, mint a papírszipkát. A találmány kiküszöböli e hátrányt és lényege oly cigaretta- vagy szivarszipka, 15 melynél kívülről kezelhető elemek útján a szipka belsejében a szipkához rögzített cső eltolható és e cső elcsúsztatásával a szipkában levő cigaretta- vagy szivarvég a szipkából kitolható. A szipka belsejében 20 levő cső a találmány egyik kiviteli alakja szerint oly csúszkához van hozzárögzítve, mely a szipka falában levő horonyban, jmozog. E csúszka vagy tolóka vége a, szipka nyílásán levő gyűrű furatán át van 25 (húzva és ki van hajlítva, úgy, hogy e végénél fogva a tolóka és a belső cső egészen aj gyűrűn való ütközésig kihúzható. Termé­szetesei; a tolóka és hozzárögzített belső cső ugyanígy vissza is tolható a szipkába, 30 A cső a kihúzáskor a cigaretta-, illetőleg szivarvéget kitolja a szipkából. A talál­mány rendkívüli előnye az is, hogy a cső a szipka belsejében nem foglal el sokj helvét és vele nikotinszűrő készülék is kapcsolatba hozható, vagy a cső mögött 35 a szipkában ilyen elrendezhető. A találmányt még a csatolt rajz ábrái alapján is magyarázzuk, melyek annak peldaképeni kiviteli alakját szemléltetik. Az 1. ábra a szipka hosszmetszete, a 40 2. ábra a szipka oldalnézete a kihúzott csővel és tolókával, a 3. ábra a szipka felülnézete. A —1— szipka belsejében —2— cső a —3— tolókával elcsúsztatható. A tolóka a 45 szipka falába vágott —4— horonyban van vezetve és egyúttal át van húzva a szipka nyílásán levő —5— gyűrű —6— furatán, vége pedig ki van hajlítva. A —3— tolóka kiahjlított végének elmozdításával a to- 50 lóka a szipkában a hozzárögzített —2— csővel együtt kihúzható egészen addig, míg a tolóka vége az —5— gyűrűbe nem üt­közik. Kihúzáskor a —2— cső a ciga­retta- vagy szivarvéget kitolja a szipkából. 55 A tolóka visszatolása után új cigaretta vagy szivar helyezhető" a szipkába. Szabadalmi igénypontok: 1. Cigaretta-, illetve szivarszipka, melynek belsejében eltolható cső elcsúsztatásával $0 , a szipkában levő cigaretta- vagy szi­varvég a szipkából kitolható, azzal jel­lemezve, hogy a szipka belsejében levő cső oly csúszkával vagy tolőkával van összekötve, illetőleg rögzítve, mely to- 65 lóka belül a szipka falában levő és a tolókát egész vastagságában felvevő, hosszanti horonyban van vezetve.

Next

/
Thumbnails
Contents