126765. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenderrost előállítására

Megjelenik 1941. évi május hó 1. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126765. szám. IV/h/l. osztály. — M. 11647. alapszám. Eljárás kenderrost előállítására. Mátra Idegenforgalmi-, Háziipari-, Mezőgazdasági- és Állát­értékesítő Szövetkezet Eger 4/8 részben, dr Pálosi Ervin igazgató Eger 2/8 részben, Palisca József vegyészmérnök Eger 1/8 részben, Nagy József gyógyszerész, Kápolna, 1/8 részben. A bejelentés napja: 1939. évi október hó 25, A kenderrost előállításánál gyakorlatilag eddig rothasztási folyamatokat hasznosítot­tak. A kenderkórót pl. áztatták és az ily módon felszabadított rostokat dolgozták 5 fel tovább. Ezek az eljárások hosszadalma­sak és isok kézi munkaerőt igényeltek. A kenderrost kinyerésére kémiai eljárásokat is igyekeztek hasznosítani, azonban ezek nem váltak be, mert a kenderrost kémiai 10 szerekkel szemben, kiváltképen lúgokkal szemben igen érzékeny, úgyhogy ezekkel az eljárásokkal csupán gyenge minőségű rostokat tudtak előállítani. Ugy találtuk, hogy a lúgoknak a rosl-15 anyagra való kedvezőtlen befolyását a pek­tinanyagok jelenléte ellensúlyozza, úgy­hogy ilyen módon bő kitermeléssel jó mi­nőségű rostokat tudunk előállítani. A találmány értelmében a kenderkórót, 20 pektiiianyagok jelenlétében meleg alkáli­lúgoldatok hatásának tesszük ki. Mi­után a rostok kellőképen felszabadultak, a rostokat az oldattól elkülönítjük, vízzelj semlegesre mossuk és önmagában ismert 25 módon tovább feldolgozzuk. Az alkálilúg­ként előnyösen 10 --2S)%-os töménységű lú­got, mégpedig célszerűen nátronlúgot hasz­nálunk. Az alkalmazott pektinanyag meny­nyi sége pedig célszerűen 2—6%, . előnyö-30 sen 4 o/o. Az eljárás foganatosításánál a meleg lúg­gal való kezelés alkalmából a kenderkórót a lúgos oldatban célszerűen rövid ideig főzzük. E főzés időtartama a kender minő-35 sége, továbbá a lúg töménysége szerint különböző hosszú lehet, melyet előkísér­letekkel könnyen meghatározhatunk. Ugy találtuk azonban, hogy a lúgos főzést nem célszerű 1 óránál hosszabb ideig végezni és pl. 20%-os nálronlúgoklat esetén 20 per- 40 cig tarló főzés éppen elegendő. A találmány szerinti eljárással szálken­dernek a rost hozamai lényegesen fokoz­hatjuk, így pl. eljárásunkkal szálkenderből 18—20o/o roslot is nyerhetünk ki. Az eljá- 45 rást ugyancsak hasznosíthatjuk magken­derhez is, melyből mintegy 11—12% igen jó minőségű rostanyagot tudunk kinyerni. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás kenderrost előállílására, melyre 50 jellemző, hogy kenderkóróra pektin je­lenlétében alkálilúgot melegen hagyunk behatni, majd a felszabadított rostokat elkülönítjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana- 55 losítási módja, melyre jellemző, hogy a kenderkórót lúgos oldatban főzzük. 3. Az 1. és 2. igénypontok bármelyike sze­rinti eljárás foganatosítási módja, melyre jellemző, hogy 10—20%-os töménységű 60 alkálilúgot; célszerűen nátronlúgot hasz­nálunk. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze­rinti eljárás foganatosítási módja, mely­re jellemző, hogy a 2— 6%-os, célszerűen 65 mintegy 4 o/o pektint tartalmazó lúgos oldatot használunk. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike sze­riníi, eljárás foganatosítási mórija, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents