126660. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a levegőt cseppfolyósító és bontó berendezések üzeméhez

2 126660. gőben, valamely fizikai folyamat folytán, nagyobb energiatartalmú részecskék kelet­keznek. Rendkívül nehéz kimutatni, hogy a felsorolt lehetőségek közül melyik forog 5 fenn, mert a szóbanforgó anyagok oly hí­gításban vannak jelen, melyek nagyság­rendje nagyobb, mint 1:108 térfogatrész le­vegő és ez okból az anyagok az eddigelé ismeretes analitikai módszerekkel ki nem 10 mutathatók. A találmány lényege a levegő oly elő­kezelése, mely a benne foglalt ózont gya­korlatilag tökéletesen elpusztítja. Esetről­esetre gyakorlati szempontok döntik el, 15 hogy az ozonelpusztítás melyik módját vá­lasztjuk és hogy az eljárást részleteiben miként foganatosítjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás levegőt cseppfolyósító és bontó 20 berendezések üzeméhez, melyet az jel­lemez^ hogy a levegőt, a bontókészülékbe lépése előtt, az acetilén elbontásához szükséges hőfok alatt, oly vegyi vagy fizikai előkezelésnek vetjük alá, mely a levegőben esetleg jelenlévő ózont gya- 25 korlatilag tökéletesen elpusztítja. 2. Az 1. igénypontban meghatározott eljá­rás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy a levegőt sűrítése után vetjük alá előkezelésnek. 30 3., Az 1. vagy 2. igénypontban meghatáro­zott eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy a levegő előkezelését a kompressziós meleg elvezetését célzó hű­tésével kapcsoljuk össze. 35 4. Az 1. igénypontban meghatározott eljá­rás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy az előkezelés a levegőnek a kom­pressziónál fellépő hőmérsékletet megha­ladó hőmérsékletre hevítésében áll. 40 5. Az 1. igénypontban meghatározott eljá­rás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy az előkezelés a levegőnek oly te­reken való átvezetésében áll, melyekben, célszerűen a kompresszió véghőmérsék- 45 léténél, katalitikus hatású, nagy felüle­tekkel kerül érintkezésbe. 6. Az 1. igénypontban meghatározott eljá­rás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy a levegőt gyepvasérc-tisztítókon ve- 50 zetjük át. Feleifis lciaűó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab. bíró. „J6vfi" Nyomdaszövetkezet. Budapest. IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Felelős vezető: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents