126655. lajstromszámú szabadalom • Készülék nagyfrekvenciás indukciós kemencék csapolására

Megjelenik 1941. évi április hé 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI B[RÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126655. szám. VH/i. osztály. — F. 9143. alapszám. Készülék nagyfrekvenciás indukciós kemencék esapolására. „Fides Geseilschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin. A bejelentés napja: 1940. évi március hó 16. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi március hó 18, Nagyfrekvenciás indukciós kemencé­ket rendszerint úgy szerkesztenek meg, hogy tűzálló anyagból készüli hengeres kemencéiére! hűtött indukciós cséve 5 vesz körül. A kemencét billentés útján ürítik ki és billentés közben a kemence tartalma erre való szájnyíláson ál ki­ömlik. Hogy a tűzálló kemencefal bé­lését és a kemence drága csévéjét meg 10 ne sértsük, a billentéshez különleges billentőszerkezetre van szükség. Nagyobb indukciós kemencéknél azonban fontos, hogy csapolónyílásokat alkalmazzunk, mert ezek a kemencék 15 igen súlyosak, úgyhogy azok billenté­séhez terjedelmes és drága készüléke­ket kellene alkalmazni. Ezeket a nehéz­ségeket a találmány - értelmében azzal kerüljük el, hogy az indukciós, kemen-20 cének tűzálló anyagból készüli bélésé­ben ugyancsak tűzálló szerkezeti anyagból készült csőalakú csatornát rendezünk el, mely laza homokkal van kitöltve és amely külső oldalán oldható 25 kötéssel van elzárva, úgyhogy a lezáró készülék eltávolítása után, a megöm­lesztés folyamata közben a fölületesen összesült homoktöllést kívülről átszúr­hatjuk. Tűzálló anyagból készült ilyen 30 csövet különösen egyszerű és olcsó mó­don úgy állíthatunk elő, hogy'a tűzálló anvagból készült kemencebélés tetsző­leges részén zsugorítható anyagokat zsugorítással nagymértékben felhevített 35 mag alkalmazásával' hozunk a csapolő­csatornához megkívánt üreges lest alakjára. Tűzálló anyagból készült csővel szem­ben a zsugorítással kapott csapolócsa­lornának előnyei vannak. Az előállítás 40 költségei kisebbek, mint a tűzálló csa­torna beszerzési költsége. A zsugorított anyagból készült csatorna falának sé­rülései könnyen kijavíthatok, míg ezzel szemben a tűzálló anyagból készült cső 45 falának repedései már rendszerint rö­vid idő múlva a cső pusztulásával jár­nak. Végül a zsugorított csövek gyors hőmérsékletingadozásokkal szemben kevésbbé érzékenyek, mint a kerámiai 50 iparban előállított tűzálló csövek. A kemencének az egyébként tűzálló anyagból készült egész bélését is, vagy pedig annak csak a csapolóhely köze­lében fekvő részét zsugorítható anyag­ból készíthetjük. A zsugorítást vagy nagymértékben felhevített fémmaggal vagy olyan fémmaggal eszközölhetjük, amelyet csak a csatornába való beil­lesztés után hevítünk, például induk­ció útján. A csapolóhely lehet a ke­mence fenekében vagy annak oldalá­ban is. Ha a csapolóhelyet a kemence oldalában rendezzük el, a különleges zárókészülék alkalmazása sok esetben 65 elmaradhat, mert ez esetben a homok­töltés egymagában is elegendő. A csa­polőcsatorna átmérőjének megválasz­tását befolyásolhatja, az, hogy a na-55 60

Next

/
Thumbnails
Contents