126652. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az alifás hidroxilban helyettesített acilált mono-acil-ösztradiol előállítására

Megjelenik 1941. évi április hó 15. HÁGTAK KIBÍLYI SZABADALMI BIRÓSÁS SZABADALMI LETRAS 126652. szám. IV/ih/2. osztály. — C. 4970. alapszám. Eljárás az alifás hidroxilban acilált mono-acil-öszlradiol előállítására. Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszthy & Dr. Wolf) cég, Újpest. A bejelentés napja: 1937. évi május hó 29. Az alifás hidroxilban acilált ösztra­diol származékok előállítására a 428215 sz. angol szabadalomban találunk em­lítést. Ezen eljárás szerint az ösztra-5 diolt az aciláló vízmentes savval bróm­hidrogén, jódhidrogén, vagy toluolszul­fonsav jelenlétében melegítjük, amikor úgy a diacil, mint az alifás hidroxilban acilált monoacil-származék egymás io mellett keletkezik és ezek egymástól való elkülönítése csak körülményesen és fáradságosan végezhető el. Egy má­sik eljárás (Helvetica Chimica Acta 1937. 263. old.) az alifás hidroxilban, 15 aciláltmonoacil-származékokat úgy ál­lítja elő, hogy a megfelelő diacil-szár­mazékokat részlegesen elszappanosítja. Ezen eljárásokkal szemben arra az eredményre jutottunk, hogy az alifás 2o hidroxilban acilált monoacil-származé­kok, a nélkül, hogy gyakorlati mennyi­ségben más származékok képződjenek, kényelmesen előállíthatók úgy, hogy az ösztradiolt az aciláló savval vizes ás-25 ványi savak, mint pl. tömény sósav jelenlétében hozzuk reakcióba. Példák: 1.) 0.2 g ösztradiolt 5 ccm jégecettel és 1 ccm sósavval üvegcsőbe lezárva, Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab. biro. .Jövß" Nyomdaszövetkezet. Budapest. IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 Felelős vezelő: i^ranvi József 8 órán át 100°-on melegíLünk. Az ecet1 - 30 sav feleslegét vákuumban ledesztillál­juk és a maradékot éterben felvéve, neutrális kémhatásig mossuk. Az éter lehajtása után nyert maradékot vizes metil alkoholból átkristályosíljuk. A ter- 35 melt mono-acetil-ösztradiol kb. 0.15 g, op. 210°. 2.) 1 g ösztradiol, 25 ccm propion­sav. 5 ccm konzentrált sósav elegyét üvegcsőbe forrasztva 8 órán át 100°-on 40 melegítjük. A savfelesleget vákuumban ledesztilláljuk. A maradékot éterben felvesszük és neutrálisra mossuk. Az éter elpárologtatása után visszamaradt terméket vizes acetonból átkristályosít- 45 juk. Termelés: kb. 0.9 g mono-pro pio­nil-ösztradiol. Op. 198°. Szabadalmi igények: 1. Eljárás az alifás hidroxiiban acilált monoácilösztradiol előállítására, az- 50 zal jellemezve, hogy ösztradiolt az aciláló savval vizes ásványi savak jelenlétében aciláljuk. 2. Az 1. alatti eljárás foganatosítása, jellemezve azáltal, hogy aciláló sav 55 gyanánt 2—10 szénatomot tartalmazó alifás savat és vizes ásványi sav gya­nánt tömény sósavat használunk.

Next

/
Thumbnails
Contents