126471. lajstromszámú szabadalom • Utkeresztezések forgalmának irányítására való optikai jelzőszerkezet

".•%•'' Megjelenik 1941. évi március hő 17. MAGYAR KIRÁLYI <$B3Sk SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126471. szám. VII/j. osztály. — W. 6948. alapszám. Útkeresztezések forgalmának irányítására való optikai jelzőszerkezel. Weitzenhoffer Sándor műszaki tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi július hó .17. sávok eltűnnek és az említett négyzetalakú fehér felület két felső sarkpontja közül egy-egy vörös fényt kibocsátó kar fordul vízszintes helyzetbe, úgyhogy a jelzőszer­kezet azt a benyomást kelti, mintha a 40 négyzet alakú fehér test a forgalmat sza­bályozó közlekedési rendőrt mímelve, két karját a tiltott irányban a forgalmat el­záró módon széttárná. Minthogy ezek a karok még vörös színükkel is feltíínnek, 45 a jelzést még a kevésbbé figyelmes jármű­vezető is minden további nélkül rögtön észre fogja venni. Ilyen kilendülő, vörös színt sugározó karok, egyébként a gép­járművekben fordulásjelzésre már régen 50 használatosak és így jelzőhatásuk is már átment az életbe. A zöld szín és a piros színű karok el­tűnése után az addig fehér négyszögalakú jelzőtesten megjelenő, több feltűnő sárga 55 sáv szintén jól szembeszökik és nemcsak a kibocsátott fény színével, hanem a jelzős alakjával is teljesen eltér akár a »szabad« zöld színű, akár a »tilos« piros színű jel­zés alakjától is. 60 A találmány szerinti, útkeresztezések forgalmának irányítására való jelzőszer­kezet tehát oly, optikai jelzések adására alkalmas, amelyek egymástól nemcsak szí­nük tekintetében, hanem alakban és mé- 65 rétben is eltérőek. Ezért a jelzés mind sötétben, mind pedig nappáli világosság­ban jól felismerhető és megkülönböztet­hető. Az útkcreszlezéseknél jelenleg használa­tos optikai jelzőszerkezeteknél a »tilos«, »szabad« és a két jelzés közötti átmeneti, a forgalmat mindkét irányban tiltó jelzést 5 csupán, — a napfény ellen felülről és ol­dalt ernyőzött — vörös, zöld, ill. sárga fényjel adja. Ez( a fényjel a sötétség beáll­tával jól kivehető és a forgalom irányí­tására megfelel, de nappali világításnál, 10 főleg erős napfény mellett, csak nehezen különböztethető meg és így a jel megfi­gyelése a járművezetők figyelmét nagy­mértékben leköti. Ez különösen nagyfor­galmú útkerésztezéseknél igen hátrányos 15 és a biztonság rovására megy. A találmány szerinti, útkeresztezések for­galmának szabályozására való szerkezetnél ez a hátrány nem merül fel, mert a jelző­szerkezet a »szabad« — és »tilos« — jel-20 zést nem csupán! a fény színének változá­sával adja, hanem egyúttal a jelzőszerke­zet alakjának feltűnő változásával, vagyis ázt a háttértől határoló körvonalainak változott alakjával is szembeötlően jelzi. 25 A találmány értelmében a szabad utat szintén, pl. köralakű zöld fényt kibocsátó lámpa jelzi, mely, pl. a lámpa fénykibo­csátó felületénél nagyobb (célszerűen 50— 100-szor nagyobb) felületű fehér négyzet 30 felső élének felezőpontjában látható. Az átmeneti, mindkét irányban tilos helyzet­ben a zöld fény eltűnik és az említett fe­hér négyzetalakít lapon több, pl. három vízszintes, sárga fényt kibocsátó sáv mu-35 latkozik. A »tilos«-heryzetben végül a sárga

Next

/
Thumbnails
Contents