126466. lajstromszámú szabadalom • Osztályozó készülék gyümölcsök nagyság szerint való osztályozására

Megjelenik 1941. évi március hó 17. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126466. szám. VII/í. (X/g.) ••osztály. — P. 9821. alapszám. Osztályozó készülék gyümölcsök nagyság szerint való osztályozására. Ifj. Polgár Nándor gyümölcskereskedő, Baja. A bejelentés napja: 1940. évi március hő 16. A találmány osztályozó készülék gyümölcsöknek nagyság szerint való osztályozására. Ismeretesek már a fenti célra való 5 készülékek, azonban ezek legnagyobb hátránya az, hogy a gyümölcs az osz­tályozás folyamán bizonyos esésnek, lehat ütőd esnek minden körülményiek között ki van téve, ami idővel már 10 látható jiyomot hagy a gyümölcs kül­sején és így annak minőségét lerontja. A találmány az osztályozás folya­mata alatt a gyümölcs esetleges meg­ütődését teljesen kiküszöböli. Ezt azzal 15 érjük el, hogy a készüléket egymáshoz képest vízszintes és függőleges síkban elmozgathatóan elrendezett osztályozó és elszállító részekből építjük fel, ame­lyek az osztályozás alatt közvetlenül 20 egymás szomszédságában vannak, úgy­hogy az egyik részről a másik részre; vezetett gyümölcs oly kicsiny vitat tesz meg, hogy megütődésére nincs lehető­sége, míg az osztályozás után az osz-25 tályozott gyümölcsöt elszállító rész az . előbbitől annyira eltávolodik, hogy a gyümölcs elvezetése akadálytalanul végbemehet. A találmány értelmében továbbá az 30 osztályozó részt fokozatosan növekedő gyümölcsnagyságra önműködően beál­lítható alkatelemekből állítjuk össze, amelyek az osztályozott gyümölcsöt el­szállító szerkezet fölött szakaszosan 35 mozognak tova. A mellékelt rajzon a találmány sze­rinti osztályozó készülék példaképpen felvett kiviteli alakja vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a készülék fel ül nézete, a 40 2. ábra a készülék elölnézete, a 3. ábra a készülék részleges oldal­nézete, a 4., 5. és 6. ábra részletrajz. A találmány szerinti készülék két 45 lényeges részből áll. Az egyik az osz­tályozandó gyümölcsöt bevezető és nagyság szerint osztályozó rész, a má­sik pedig az osztályozott gyümölcsöt nagyság szerint elválasztva elvezető 50 rész. Az osztályozó rész, mint az 1. áb­rán látható, az osztályozott gyümölcsöt elvezető részre harántirányban áll. A gép kétoldalán az •—1 - gépállványra 55 erősített ~2— csapágyakban ágyazott — 3— lánckerekek vannak (2. ábra), amelyeken végtelen —-4— láncok van­nak vezetve. Az ábrázolt kiviteli alak­nál két, egymással párhuzamos —-4— 60 lánc van (4. ábra), amelyek közé egy­mástól egyenlő távolságokban az osz­tályozandó gyümölcs felvételére való —5— csészék vannak erősítve. Az —5— csészék egyike felülnézetben az 65 5. ábrán látható. A találmány értelmé­ben ezek a csészék fényképezőgépek fényrekeszének mintájára egy kör,ke­rülete mentén elforgathatóan ágyazott, több —6— cikkelyből állnak. Az 5. 70

Next

/
Thumbnails
Contents