126407. lajstromszámú szabadalom • Ércpénz-csomagolópapír

Megjelent 1941. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126407. szám. XIII/d. osztály. — Sch. 5694. alapszám. Ércpénz-csomagolópapír. Schneller Ferenc vállalkozó, Budapest. A bejelentés napja; 1938. évi augusztus hó 10. Kísérleteztek máf részben átlátszóvá tett, vagy kivágott ércpénz csomagolókkal, ezek azonban a gyakorlatban nem váltak be. Egyrészt az előállítás költségei voltak túl 5 magasak, másrészt mivel a papír kétszer fogta körül az érméket, csak lassú, óva­tos csomagolással lehetett elérni, hogy a nyílások pontosan egymás fölé kerüljenek. A találmány mindezen hibákat teljesen to kiküszöböli. A találmány szerinti csoma­golópapír olyan nagyságúra van méretez­ve, hogy az érmékre rásodorva, az egyik részen csak egy réteg papír takarja a te­kercs tartalmát. A papír ezen a részen 15 célszerűen legalább két sorban lyukasztva van. Mivel a lyukak átmérője nagyobb, mint a közöttük levő papír rész, a két egymáshoz képest eltolt lyuksoron át a csomagban levő valamennyi pénz ellen-20 őrizhető és leszámolható. A lyuksorok közül az egyik legalább olyan hosszú, mint a becsomagolandó pénzoszlop. Hogy a pa­pír az érméket ne borítsa mindenütt két­szeresen és mégis szép és tartós csoma-25 ^olás váljék lehetővé, a papír egy vagy több helyen olyan ragasztóval van be­vonva, mely nedvesítés nélkül, gyenge nyomásra is összetapad, (ú. n. száraz ra­gasztó). A papír célszerűen a felgöngyö-30 lés utáni külső vég belső oldalán és ott van száraz ragasztóval ellátva, ahová ez a vég csomagolás után kerül. Ezen talál­ímány lehetővé teszi, hogy kevés papír felhasználásával tartós és a csomagoláson át is jól ellenőrizhető pénzgöngyölegeket 35 állíthassunk elő. A rajz a találmány egy kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra felülnézetben, a 2. ábra metszetben, a 3. ábra pedig begön­gyölt helyzetben mulatja a találmányt. 40 A megfelelő méretű —a— ércpénz-cso­magolópapíron egymástól az érme átmé­rőjétől függő --b— lyuksorok vannak. A papírnak a begöngyölíléskor kívül eső, vagyis a —c— része, valamint külső olda- 45 Iának azon része, ahová felgöngyölítés után a külső vég kerül, vagyis a —d— rész száraz ragasztóval van bevonva. A 3. ábra mutatja, hogy felgöngyö­lítés után a —e-— és —d— felületek ősz- 50 szekerülnek és így összetapadnak. Szabadalmi igénypontok: 1. Ércpénz-csomagolópapír, melyen a belső tartalom megfigyelésére nyílások van­nak, azzal jellemezve, hogy az érmékre 55 felgöngyölítve a nyílásoknál csak egy­szeresen borítja az érméket. 2. Az 1. igénypontban meghatározott érc­pénz-csomagolópapír kiviteli alakja, az­zal jellemezve, hogy egy vagy több ré- 60 szén nyomásra összetapadó ragasztó anyaggal van bevonva. 3. Az 1. igénypontban meghatározott érc­pénzcsomagolópapír kiviteli alakja, az­zal jellemezve, hogy a nyílások egymás 65 mellett legalább két sorban vannak. 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: ár. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. (dr. szab. bíró. „Jő?4" Nyomdas»övetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-27« — Felelős xeietó: Bárányi J&zsel.

Next

/
Thumbnails
Contents