126391. lajstromszámú szabadalom • Megfordító készülék mennyezetgerendák előállítására idomtéglákból

Megjelent 1941. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126391. szám. VIH/a. osztály. — G. 8815. alapszám. sSVlegfordító készülék mennyezetgerendák előállítására idomtéglákból. Qrossmann Josef oki. mérnök, Bratislava. A bejelentés napja: 1939. évi március hó 23. A találmány vasbetónmaggal kitölt­hető idomtégla és ilyen téglákból épí­tett mennyezet. A találmány értelmé­ben az idomtéglának majdnem egész 5 magasságára kiterjedő, alul és/vagy felül gyengített, kiüthető fedőlap ha­tárolta, hosszirányú ürege van. A hosszirányban egymás mögé rakott idomtéglák sorában ezek az üregek 10 folytonos csatornát alkotnak, mely te­herviselő mennyezetbordát alkotó vas­betónmaggal tölthető ki és pedig a mennyezettartó falakkal vagy geren­dákkal egyidejűen úgy, hogy egykövű 15 (monolitikus) egészet kapunk. Az idomtéglák, célszerűen, szimmetrikus trapéz keresztmetszetűek, hogy hasonló keresztmetszetű idomtéglákból ismert módon összeállított gerendák közé, ék-20 szerűen, hézag nélkül beilleszthetők le­gyenek és ily módon saluzás nélkül készíthessünk a tartó falakkal vagy ge­rendákkal egykövű, vasbetőnbordás mennyezetet. A találmány a betónmagú 25 mennyezetgerendáknak idomtéglákból való összeállításánál használt, megí'or­dít|ó készülékre is kiterjed. A trapéz­keresztmetszetű mennyezetgerendák akár a találmánybeli, akár egyéb, is-30 mert "idomtéglákból állíthatók össze. Részleges salúzással az egész mennye­zetet előre összeállított gerendák nél­kül, egyes idomkövekből, a helyén épít­hetjük meg. 35 A találmánybeli idomtégla, mennye­zet és megfordító készülék kiviteli pél­dái a mellékelt rajzon láthatók és pe­dig az 1. ábra a találmánybeli idomtégla végnézete, a 40 2. ábra a találmánybeli idomtéglák­ból, részleges saluzással készített nieny­nyezet keresztmetszete és axonometri­kus képe, a 3. ábra a 4. ábrán végnézetben külön 45 is feltüntetett, ismert idomtéglákból összeállított, vasbetónmagú mennyezet­gerendák és a találmánybeli idomtég­lák felhasználásával, salúzás nélkül épí­tett mennyezet keresztmetszete és axo- 50 nometrikus képe, az 5. és 6. ábra pedig a találmiLoyiifili, megfordító készülék keresztmetszete, ül. egy hosszanti részének axonometri­kus képe. 55 Az idomtéglának az 1. és 2. ábrákon látható (A) kiviteli alakjában szim­metrikus trapéz keresztmetszete és majdnem egész magasságára kiterjedő (1) középső ürege van, melyet felül 60 és alul könnyen kiüthető, gyengített fedőlapok zárnak. E fedőlapok széleit az (1) üreg négy sarkánál az idom­tégla hosszirányában vonuló, párvona­las (2) hornyok még inkább gyengítik, 65 hogy az (1) üreget, könnyed kalapács­ütéssel, alul vagy felül, teljesen meg­nyithassuk. Az (1) üreg két oldalán ismert, súly csökkentő (3) üregek van­nak. Az idomtégla két végén a felső és 70

Next

/
Thumbnails
Contents