126272. lajstromszámú szabadalom • Görgőkeret lánctalpas vontatókhoz

Megjelent 1941. évi február hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126272. szám. XX/a/2. osztály. — L. 8148, alapszám. Görgőkeret lánctalpas vonlalókhoz. Heinrich Lanz Aktiengesellschaft cég, Mannheim. A bejelentés napja; 1940. évi május hó 28. Oly lánctalpas vontatók (traktorok) ismeretesek már, melyeknél a lánc­görgők közvetlenül, külön görgőkeret nélkül, tartőn vannak ágyazva, mely 5 tartó a hajtóművet befogadó tokon ágyazóhelye körül lenghetően van el­rendezve. Ez az ágyazóhely a láncke­rék belső oldalán van és a lánckerék; a hajtótengely külső végére van erő-10 sítve. A hajtótengelyre ható oldalnyo­mások a csapágyat is károsan veszik igénybe. Görgőkeretes vontatóknál ezért a tartót villaszerűén alakították ki, avégett, hogy a két, egymástól tá-15 vol fekvő villás ágyazás a hajtóten­gelyre ható oldalnyomásokat jobban el­ossza. Ennél az egyik villás ágyazás a lánckerék belső és a másik villás ágyazás annak külső oldalán van el-20 rendezve, úgyhogy a lánckerék nem' a tengelyvégen ül és ezért felerősített keret vagy tartó esetén a tengelyről nem vehető le, ami a szerelést, külö­nösen nyilt terepen való javításoknál, 25 igen megnehezíti. A külső villás ágya­zás nem rendezhető el a tokon, hanem a hajtótengely en, ami a tengely áthaj­lásának és a golyós- vagy másféle csap­ágyak sérülésének veszélyével jár 30 együtt. A lánctalpakat támasztó görgőket eddig a tartóhoz mereven rögzítve ágyazták. A lánctalpaknak az alváz­hoz képest oldalsó elmozgása nem volt, 35 hogy a vontató nyomtávolságát káro­san ne befolyásolja. A keretek merev tartása folytán azonban gyors fordu­lásnál, a tartó-csapágyakban és a lánc­tagokban hirtelen, erős igénybevételek lépnek fel, akkor is, amikor a széles 40 lánctagok egyik szélükkel durva egye­netlenségeken, pl. nagy köveken halad­nak át. Ennek következménye, vagy; a lánchajtóműben bekövetkező törés, vagy legalábbis a tartócsapágyak erős 45 kopása, ami a jármű nyomtávolságá­nak állandóságát károsan befolyásolja. A találmány lényege, hogy a görgő­keret villaszerű tartójának egymástól távol szétterpesztett karja a lánckerék 50 belső oldalán van ágyazva, úgyhogy a lánckerék a tengelyvégen szabadon ül és az a keret vagy tartó megbontása nélkül helyezhető a tengelyre vagy ve­hető onnan le. Ily elrendezésnél a vil- 55 Iák mindkét ágyazási helyét magán a merev házhoz erősítve helyezhetjük el. A találmány szerint a görgőkeret is oldalt könnyen levehető anélkül, hogy a tartót és a lánckereket vele együtt 60 el kellene távolítani. Ez úgy lehetséges, hogy a keret keresztirányban átdugott csapok révén van a tartóhoz erősítve, melyek célszerűen egyidejűleg a keret merevítésére is valók. 65 A találmány további elgondolása sze­rint a keretnek a tartőt és a hajtómű­vet befogadó házzal való kapcsolata közé rugalmas közbenső betéteket ik­tatunk és pedig vagy az egyik, vagy 70

Next

/
Thumbnails
Contents