126232. lajstromszámú szabadalom • Forgódugattyús erőgép

Megjelent 1941. évi február hó 15-én. 10 15 20 25 IfAGTAJt KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126232. szám. V/d/2. osztály. — B. 14602, alapszám. Forgódugattyús erőgép. Bölcskey Ferenc festőművész, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi november hó 9. A forgódugattyús rendszerű erőgép nem a meglévő típusú hőgépek tökéletesítése, hanem egy adott fizikai erőnek, a gőz vagy gáz nyomásának munkaerővé átala­kításában a mechanikai eszközök és mű­veletek az eddigiekkel ellentétes új rend­szerbe foglalja olyképen, hogy a hajtókar és a csuklóslengely közvetítése nélkül a dugattyúra ható erők közvetlen adják a hasznos munkaerői, a forgónyomaíékol. A forgódugattyús rendszerű erőgép a köz­vetlen eröálalakilás terén, az erőforrás és a hasznos munkaerő eddigi súlyos arány­talanságát van hivatva kiküszöbölni. A forgódugattyús rendszerű erőgép du­gattyúja folytatólagos körirányú mozgási végez a hengerben, melynek úgy a hossz-, mint a keresztmetszete köralakú. A kör­alakú henger sugárirányú metszetében a henger ürterét nyitó- és záró ütemkerék (2. ábra A.) a dugattyú (1. ábra C.) kör­irányú mozgására azonos ütemű merő­leges irányú körforgást végez olyképen, hogy a dugattyú az ütemkerék nyílásán (2. ábra B.) áthaladva az ütemkerék foly­tatólagosan nyitja és zárja a henger ür­terét. A forgódugattyús rendszerű erőgép du­gattyúja a henger (1. ábra D.) kétoldalt 30 zárt palástja közé ágyazott tárcsakerékbe (2. ábra E.) van rögzítve, a dugattyútőke (1. ábra F.) által. A tárcsakerék a kör­henger palástjába ágyazott tengely csapját 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó- dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab. biró. „Jövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278— Felelős vezető: Bárányi József. (2. ábra G.) fogaskerék (2. ábra H.) köti össze az ütemkerékkel, melyek a tárcsa- 35 kerék és az ütemkerék szabatos együtt­működését vezérlik és biztosítják. A forgódugattyús rendszerű erőgép egy ütemének működése: A lendkerék (2. ábra L.) megforgatása által a dugattyú az ütem- 40 kerék résnyílásán (2. ábra B.) áthalad, majd az ütemkerék (2. ábra A.) zárja a henger ürterét. A dugattyú tovább haladva szívóhatást gyakorol. Az ütemkerék a szí­vótorokkal (I. ábra 0.) való összeköttc- 45 tésben a henger keresztmetszetén átha­ladva a gáznyíláson keresztül (2. ábra M.) robbanásra kész elegyet bocsát a hen­gerbe, majd zárja a henger ürlerét s a . gyújtás következtében a dugattyút a ki- 50 puffogó nvílás (1. ábra N.) elé löki Az (1. ábra P.) kábel, az (1. ábra R.) gyújtógyertya. Szabadalmi igénypontok: 1. Forgódugattyús erőgép azzal jellemezve, 55 hogy a dugattyú egyirányú, folytatóla­gos körmozgást végez. 2. Az 1. igénypontban meghatározott erő­gép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a henger hossz- és keresztmei- 60 szete köralakú. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban meghatáro­zott erőgép változata, azzal jellemezve, . hogy a köralakú henger ürterét merő­legesen átmetsző forgótárcsa nyitja és 65 zárja.

Next

/
Thumbnails
Contents