126231. lajstromszámú szabadalom • Irógép

Megjelent 1942. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^SIÄ SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 126231. szám. IX/ie. osztály. — W. 7031. alapszám. ERRATA: A fenti számú szabadalom nyomtatásban megjelent leírásának fejrésze helyesen a következő: írógép. Wanderer-Werke Aktiengesellschaft cég,. Siegmar-Schönau, azelőtt Wanderer-Werke vorm. Winklhofer & Jaenicke Akt. Ges. Schönau-Chemnitz (Németország). Pótszabadalom a 125627. számú törzsszabadalomhoz. A pólszabadalom bejelentésének napja: 1932. évi augusztus hó 22.* — Németországi elsőbbsége: 1931. évi december hó 21. A leírás 1. lapja lábjegyzetében a Cseh­szlovák szabadalom számia helyesen 54417., a 2. lapja 16. sorában az »E célból á találmány« szavak helyesen a következők: E célból a találmány * Ez a iiap az 5930/1939. M. É. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szíovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Csehszlovák szabadalom száma: 54417. Felelő» kiadó: dr. ladoméri SZMEBTNIK ISTVÁN m. kir. «ab. bíró. ,HX ÖV ö" Ny omdaezö vetkezet. Budapest. IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-37S — Fel. v»z.: Bárányi 3áta»t

Next

/
Thumbnails
Contents