126053. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet hanghordozókhoz

2 *2i»53. teli viszonyt lehel elérni. E hajtószer­kezet ezenkívül gyakorlatilag zörejmen­tesen működik. Elrendezése továbbá olyan, hogy adott forgási irány mel-5 lett, a dőrzskereket a motor forgató­nyomatéka csapágyazásának szabadsá­ga következtében a két tengely közé erősebben behúzza, miáltal a kerék felületi nyomása növekszik és megbíz-10 ható erőművi kapcsolatot eredményez. Ugyanezek a szempontok mérték­adók a feltekercselőtengelyek, tehát a csévetesteket hordozó tengelyek hajtá­sánál is, mivel a csévék egyenlőtlen 15 továbbítása a hanghordozón át ma­gára a hangtengelyre is átadódna. A találmány szerinti hajtószerkezet ezért lekercselőtengelyeknél is előnyösen al­kalmazható. 20 Szabadalmi igénypontok: 1. Hajtószerkezet hanghordozókhoz, melynél a motortengely és a hang­tengely, illetve a tekercselőtengely vagy az ezeken lévő tárcsák között engedékeny bevonattal ellátott kap- 25 csoló dörzskerék van közbeiktatva, melyet a kapcsoló dőrzskereket hor­dozó, a dörzskerék tengelyére merő­legesen eltolható, a dörzskerékten­gelyre mérőleges saját tengelye kö- 30 rül forgatható és a kapcsolandó ta­gok tengelyeivel párhuzamos tengely mentén eltolható tartőeszköz jelle­mez. 2. Az 1. igénypont szerinti hajtószerke- 35 zet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a hajtó és hajtott tengely el­rendezése, valamint ezek forgási irá­nya olyan, hogy a kapcsoló dörzs­kerék a tengelyekre vagy kerekekre 40 üzem közben erősebben szorul rá, mint nyugalmi állapotában. 1 rajzlap mellékletiéi „Jövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278

Next

/
Thumbnails
Contents