125970. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép behúzható, illetőleg kitolható szárnyakkal

Megjelent 1941. évi január hő 15-én. M A e Y A K KI RÁ LYI %ÉSJtfJ^ SZABADALMI MRÓSJlG SZABADALMI LEÍRÁS 120970. SZÁM. V/fa. OSZTÁLY. — M. 11791. ALAPSZÁM. Repülőgép behúzható, illetőleg kitolható szárnyakkal. Moravetz Imre, külkereskedelmi hivatal főfelügyelője, Gyékényes. A bejelentés napja 1940. évi május hó 4. A repülőgépek szárnyai általában me­reven és szilárdan vannak a gép törzsé­h(!z erősítve. Tekintettel a szárny fel lilé­tek nagy fesztávolságúra, a repülőgépek 5 tárolása tágas, nagy helyiséget (hangárt) igényel, ami az ily hangárok felépítését költségessé teszi. Továbbá hátránya e mereven kialakított szárnyfelületeknek, hogy pl. szállításkor a szárnyakat a gép 3 0 törzséről le kell szerelni és a repülőgép •üzembevételekor újból vissza kell szerelni azokat, ami igen hosszadalmas és nehéz­kes müvelet. A találmány szerinti repülőgépnél e 15 hátrányok meg vannak szüntetve. A re­pülőgép szárnyfelületei úgy vannak ki­alakítva, hogy azok a gép törzse felé gépi vagy kézi erővel behúzhatok, úgyhogy tá­roláskor a merev szárnyú gépekkel szem-20 ben, lényegesen kisebb férőhelyet igényel­nek, szállításkor pedig a szárnyakat nem kell leszerelni, ami gépek használatát lé­nyegesen leegyszerűsíti és megkönnyíti. A szárnyak ily kialakításának különösen 25 hadirepülőgépeknél van igen nagy jelen­tősége. Ily gépekből pl. a repülőgépanya­hajó fedélzetén lényegesen több helyez­hető el, mint merev szárnyú gépekből, de könnyen elhelyezhetők az ily, behúz-30 ható szárnyú gépek kisebb hajókon is, amelyeknél erre eddig nem is gondoltak. A találmány szerint a szárnyak belül üreges, egymásbatolható részekből van­nak kialakítva és belsejükben elrendezett, *tó nürnbergi-ollószeríí,. csnklós rudazattal vannak a szárny tagok egymással és a re­piilőgépíörzzsel kapcsolatban. E ruda­zatot a gép törzsében, a. szárnyak hossz­vonalában elrendezett, nagynyomású •fo­lyadékkal vagy levegővel működtetett, 40 dugattyús szerkezet mozgatja el, úgyhogy a rudazathoz kapcsolt szárnyrészek a g?p törzséhez kétoldalt mereven erősített szárnyesbnkokba egyszerre húzhatók be, vagy abból kitolhatok. 45 A rajz a találmány egyik példaképem kiviteli alakját vázlatosan tünteti fel, melytől a. gyakorlatban lényegének mó­dosítása nélkül, el is térhetünkj Az 1. ábra a találmány szerinti repülőgép 50 részleges felülnézete, illetőleg vízszintes metszete, behúzott szárnyakkal, vázlato­san' ábrázolva, a 2. ábra ugyanaz kitolt szárnyakkal, a 3. ábra a, 2. ábra III—III vonala menti, 55 nagyobb léptékű metszet, illetőleg nézet. Az (1) repülőgéptörzs két oldalához, belül üreges (2) szárny csonkok mereven vannak erősítve. E szárnycsonkokba belül üreges (3) szárnyrészek és ezek lie (4) go szárnyrészek, ezekbe (5) szárnyrészek, végül ez (5) szárnyrészbe (6) szárnyrészek vannak betolhatóan elrendezve. Az így részekre, illetve tagokra osztott szárnyak üreges belsejében (7) rudakból, nürnbergi- (;r, ollószerűen, csuklósan összeépített ruda­zatok vannak elrendezve ós pedig úgy, hogy e rudazatoknak csuklós (8) csapja a (6) szárnyrészhez, (9) csapja az (5) szárnyrészhez, (10) csapja a (4) szárny- 70 részhez, (11) csapja a (3) szárny részhez, (12) csapja pedig a helytálló (2) szárny­csonkhoz van szilárdan hozzáerősítve. E csapok mindegyike közös egyenesb-e,

Next

/
Thumbnails
Contents