125954. lajstromszámú szabadalom • Meghosszabbítható kétszemélyes ággyá átlaakítható ülőpamlag

.\leg:jeleiit 14)4:1. évi .január hó 1 ő-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BütÓSlfl SZABADALMI LEIRAS 12Ő954. SZÁM. VHI/c. OSZTÁLY. •— H. 14543. ALAPSZÁM. Meghosszabbítható és kétszemélyes ággyá átalakítható ülőparalag. Bogár Béla iparművész, Budapest. A. bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 9. Az eddig ismertté vált, ággyá átalakít­ható ülopamlagok, nagy méreteik és alaktalanságuk miatt, sok helyet foglal­nak el, nincsenek összhangban a környező 5 ülőbútorral és szükségképen mélyen fekvő háttámlájuk miatt az ülés rajtuk nagyon kényelmetlen. A találmány szerinti ülőpamlag, ezzel szemben, méreteiben és külalakjában is 10 megegyezik a közönséges ülőpamagokkal úgy, hogy bármely korszerű vagy klasz­szikus stílusban is készülhet, emellett néhány fogással kényelmes, kétszemélyes ággyá alakítható át. 15 A találmány lényege abban vau, hogy a pamlagülés alul kihúzható és a pamla­goc ággyá szélesítő fiók oldalai és a pam­iagállvány oldalai között kulisszák van­nak elrendezve. A fióknak és ;< kulisszák-20 nak a pamlagülés alul, majd a fióknak a kulisszákból kihúzásával a pamlag széles­sége közel megháromszorozódik, tehát a szokásos 75—80 cm szélességű ülőpamlag kényelmes, körülbelül 200 cm "hosszú 25 ággyá alakítható át. A pamlagülés egymásra helyezett, két ülőpárnáról áll, melyek közül az alapülés kárpitozott és szilárdan van elrendezve, a felső pedig rugós és levehető. Az ülő-80 pamlag ágyként való használatakor a felső ülcpárnát s a szintén leemelhető és rugós hátpárnát a kihúzott fiókra és a kulisszákra helyezzük. A mellékelt rajzok a találmány szerinti 35 ülőpamlag két kiviteli alakiát mutatlak be. * ' . " Az 1—5. ábrában bemutatott kiviteli alakban a fiókon és a kulisszákon lécfető van s e léctetóre fektetjük az ágyként használt ülőpamlag leemelhető ülő- és 40 hátpárnáját. Az 1. ábrában a találmány szerinti ülő­pamlag hosszmetszetben látható, a" 2. ábra C—D síkja szerint metszve. A 3. ábra az ággyá alakított ülőpamlag 45 keresztmetszetét szemlélteti kihúzott fiókkal. A 4. ábra ennek felülnézete. Végül az 5. ábra az ágy Jábfclcli végére erősített, kis korlátot, homloknézetben mutatja. 50 A másik kiviteli alak (6—9. ábra) az. előzőtől abban különbözik, hogy a fiókon és a kulisszákon telilapos tető van s ezek, a fiók betolt helyzetében, csuklópánt körül elforgatva, egymásra vannak fok- 55 tetve. A 6. ábrában az ülőpamlag itt is hossz­metszetben látható, a 7. ábra C—D síkjában metszve. A 7. ábra a pamlagrak a 6. ábra A—B 60 síkja szerinti keresztmetszete. A 8. ábra az ággyá alakított ülőpamlag keresztmetszetét, kihúzott fiókkal szem­lélteti. A 0. ábra ennek felüinézete. Végül a ,35 10. ábrában ismét az ágynemű le­csúszását megakadályozó korlát látható. Az 1—5. ábrában bemutatott, egyik kiviteli alakban (l)-gyel az ülőpamlag rögzített, kárpitozott alapülése, (19)-cel 79 és (22)-vel az ülőpamlag szilárd keretét képező lécek vannak jelölve, melyekhez ugyancsak szilárdan kapcsolódik a kar­fákkal ellátott (23) háttámasz. Az (1) alapülés alá van betolva, illetve onnan 75 kihúzható a (6) fiók. E (6) fiók a (8)

Next

/
Thumbnails
Contents