125948. lajstromszámú szabadalom • Mérőberendezés rövid- és ultrarövid hullámú villamos rezgésekkel való kezeléskor a kezelt testben átalakított nagyfrekvenciás energia mennyiségének meghatározására

Megjelent 1*141. évi január hó í5-én. MA0YATI KIRÁLYI #S1 SZABADALMI BIRŐ8Á9 SZABADALMI LEÍRÁS J Ü5VM8. SZÁM. Vll/e. OSZTÁLY. — #. 18021. A.LAPSZÁM. Mérőberendezés rövid- és ultrarövid hullámú villamos rezgésekkel való kezeléskor a kezelt testben átalakított nagyfrekvenciás energia mennyiségének meghatározására. Siemens-Kehliger Werke Aktiengesellschaft, Berlin. A bejelentés napja 1939. évi október hó 25. Németországi elsőbbsége 1938. évi október hó 28. V lalalinanx ! u ndi/is ami ik <i n.i.>\ li k\i iici.is UK miamik IIK »halaio/.is.u i ciiiu l\ io\'d \.,»\ ulli iimid \ill.imos 11/ »("•ikkll \ llll k(Vl I skill .1 ki/ II ill Ul '5 k^lilk /ik \ I i IM! vis a ki/ ló It klio (lakon \a»\ a ki /elokoi nek i/ il. kliodik kai \ 11 Li mos s/unp inlhnl lapuul kii h Kin in ilkodo I s/nl Ken mi 11 st ii \ J ) ts/ko/okki I illi loli 4 i //i ' i lis/ul's »», I 1U aian\o.s \illinio -, luiu /on k pi Id ml 1/ II.linn.d\ i k( /i lókor un »Ii il.ii o/ )ll IKIMII \alo miiisiii .ilkilmas is/ko/okbol .ill niimi Hell a inuol UUMIL'AS a/ ,lekli< da kon kiilonho/o Ii s/nllsi i>i>kii( I ilal ikil ill 15 is w illókban Jilt j I ol\ n i»\ 111 k\ i p us (MILIUM alapi in \an lull ' sil\i am l\ a hilile->ilis \.i,ill alkalnia/oll polke/uol si ben kiklki/ik is amel\el k.Joi imeliikiis \.IL\ lermoeleklioinos \a»\ iolonieliikns 20 niuesekki I 'illapilnnk me» \ lalálmám s/eimli hu i nd /is ine»s/i rkes/1. sircl ah hói a li lisinei ishol nidiiJlnnk ki ho»\ k( /clis alkalni.t\,u a/ c\ kli udakon mal kodo ks/nlls(» ill loli'» e/A 1 a K's/ull 25 si i,»el ai.niNos \illainos lui\i/ok ])i ld.in 1 l ki/clokoi \.,lamel\ helu n mi 11 .n mi iTossu» a ki/ell lislhen álal ikiloll n.ins Ii ek\eneias (IHM »i.i mu li'kekeiil lias/n il halo lel niul a n/»iskello all indo L'| 30 silmoiiM I U'UclilivM' a/ ehkliodak I s/iillsi'",e a ke/elo konden/aloi \a»\is a I«/eloekkh ódákból is a ke/ 11 leslbo1 mini dielekliikiimból .illó konden/áloi \állo/ Líilasaknr í^wikorlaíila» arámosan \állo/ik 35 a ke/eli Lcsll'cn álalakiloll na»\ li-ek\encias (in r»ia iia»\sá»a\al \ lalalinam a/on alaps/ik h >LA a u/ »islkll'o i, l'Cl.llOI ll'l|iSllllH ll\l'l ( k \állo /isakoi a k /til Icsll ui il ilakiloll na»\ li ku ii(' is ( nu »ia in, i'iiMM«i isa/ieli'k ') h ul tk I s/iillsi»' ko/olli oss/etn»»is is mi »\allo/ik \/ ISIIK 11 mu'obei i'iide/( s l hal knlonosi lib ml /kuk-, IH Ikul (sak il\ io\ idlinll inni ki/(kshe/ \al) k^s/iilik ml has/nalhal ) un l\ i'i I a i, /»esi ke lo •> »UHialoi IKI»\ III k\( l'CMS lll|.Sltllllll\ nun \ illo/halik .um l\ IH'I U h il i ki/, II lislU ve/uul n i_>\ 11 kunu.is ci'ii »KI mi nii\ isi «e (s.ik i ki/iksi k ii'dui/al )i k ip i( ilás.inak \al'o/lalás,i\,il \ allo/lalhalo u nun Ha a/ ISIIK 11 ím rohu uid( /i sl io \ i(iiiiiIlaiiíii ki/nu shi / \al) o'\ k,s/nlek­níl kill alk.i'ma/ni .iniihrik n,i»\liek MIHI.is U l|t ->il nu iiN x.illo/lalhato i'»\ a íiKiiihiii nikv.s a 11/».isik* llo yuuiálor • > inindui i rei »i.iloko/alai a kulon kalilná landt ./l Ulial lohb skálával kel' ellalni un 1 \ k IIIIIKU'_,\ iki a uv»islkello i>eiieia lóinak a ki/iliskn ilkalma/hal > i»\ e»\ uiu »laloke/alaho/ lulo/ik \ »\akoiid ön ban e/ ni IK /SI »eki I oko/ \Iinlho»\ kn lonho/o K/»islkillo »uiualorokk.il a/ a/oj)os (in i »Kiloko/alokon lilcsilell na<>\ IrekMMK us leliesilnu n\ek ulldlábuii kulon bo/o n.ii,\ok a mei ohu ( ndivi sl i/on a t> ke/elisi kis/liléken kell kalibi aim ,mul\ nil a/l kisobb niinsek \i»cll alkalma//ák Mai lis/alliloll rövidhullámú ke/eUsht/ \alo buuide/ishe/ lehal k.ilihráll nitro buindi/is iniiului loN.ibbi ink /kedes nel- 70 kill nun \olna uláns/alldlKdó \ lalalmaiiN o!\ mcroln i uide/i s anitj\

Next

/
Thumbnails
Contents