125917. lajstromszámú szabadalom • Hűtőlégvezetés farmotoros gépjárművekhez való léghűtésű hengersoros motorok számára

Megjelent 1941. évi január hó 15-én. MAG YAli KIRÁLYI ^SfiS.W SZABJ» W.*SS&!$ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125917. SZÁM. V/d-2. OSZTÁLY. — li. 7938. ALAPSZÁM. Hűtó'légvezetés farmotoros gépjárművekhez való léghűtésű hengersoros motorok számára. Ringhoffer-Tatra-Werke A. Gr. cég, Prag-Smicliov. A bejelentés napja 1940. évi március hó 2. Csehszlovákiai elsőbbsége 1939. évi március hó 10. Farmotoros gépj ármü vekhez előnyösen léghűtésű motoroKat használnak, mint­hogy vízhűtésű motor hűtőjét itt igen nehéz elhelyezni. Ezeknél eadig főként 5 V-a lakban, vagy egymással szemben el­helyezett hengtrű motorokat használtak, úgyhogy a motortérbe u jármű két oldalá­ról vagy felülről, beszívott levegő szim­metrikusan elosztva két áramban maradt in és mindegyik áram. mindig csak a motor hozzátartozó oldalát hűtötte. Gyengébb motorú kisebb járművek­hez legalkalmasabb olyan egyszerű mo­tor, amelynek sorban egymás mögött lö elhelyezett hengerei vannak, minthogy gyártás szempontjából ez a motor a leg­olcsóbb. Ez a motortípus azonban a hűtés szempontjából nehézségeket okoz; a be­szívott levegő két áramát ugyanis nem 20 lehet szimmetrikusan a két vezetni. A találmány szerint ezt a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy a motorhoz a jármű kél oldaláról jutó légáramokat vízszintes hengerhez felülettel akként különíthetjük el egy- 25 mástól, hogy az egyik áram a hengert, a másik áram pedig a hengerfejet hűti. A mellékelt rajz a találmány szerinti hűtő légvezetés egyik kiviteli alakját pél­daképen, vázlatosan tünteti fel. 30 Az 1 hengert és a 2 hengerfejet a jármű környezetéből beszívott és, amint a 3,4 nyilak jelzik, két áramban bevezetett levegő hűti. A hűtőlevegő két áramát az 5 felület elkülöníti egymástól; ez a 85 felület megközelítően a hengerfej és a henger közötti osztósíkban fekszik. Szabadalmi igény yon í: Hűtőlég vezetés farmotoros gépjármű, vek­hez való léghűtésű hengersoros moto- *> rok számára, azzal jellemezve, hogy a motorhoz a jármű, két oldaláról jutó légáramokat vízszintes felület elkülö­níti egymástól, és pedig úgy, hogy az egyik áram a hengert, a másik áram 45 pedig a hengerfeje! hűti. 1 rajzlap melléklettel. luítsiüe kiutiú; ÍIL" ruuL^ iwtviíü s>;aL. búv PalUis-Kvctäi/la, B..i<1atiest. V., HoRvíri-Ti. 10. — FeMfis: Gyflry Aladár igwsiSA.

Next

/
Thumbnails
Contents