125829. lajstromszámú szabadalom • Vízisporteszköz

Megjelent 1941. évi január hó 2-án. %* MA8YAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135839. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. — 8. 17433. ALAPSZÁM. Vizisporteszköz. Szabó István férfiszabó, Budapest. Pótszabadalom a 120124. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi június hó 14. A találmány a 120,124. számú törzssza­badalomban védett vízi sporteszköz töké létesítése, illetve kiegészítése és lényege abban van, hogy a vízispoTtaszközt, annak 5 hajtása céljából, a sporteszközre szerelt kerékpárral működésbe hozható hajtó­szervvel látjuk el. A kerékpár úgy lehet, példáiul — előnyösen — változtatható hosszúságú tartókkal, a 120,124. iszáimú 10 szabadalomban védett vízisporteszköz üreges testére erősítve, hogy hátsó része 40 testekre szerelve, hogy hátsó tengelyű két végén, a szögben hajlított (6 tartók vízszintes száraiban van ágyazva, mely (6) tartók az (5) pántokkal vannak a (2) üreges testhez erősítve. A kerékpárváz hátul a (7), elől pedig a (8) tartók révén van a (2) üreges testekhez, erősítve; a mellső kerék tengelye a \2') üreges testen &» levő, szögben hajlított (9) tartókban van •— úgy, mint hátsó tengely — befogva, a mellső kerék villája pedig a (10) és (11) •két, meilsfr része pedig egy usages testre tartók révén van a (2') testteil szilárdan támaszkodik. A hajtószerv lehet a kerék­párral közvetlenül vagy áttételi szervek í5 révén működtetett, lapátos vagy pedig esavarkerék. A rajz a találmány szerinti vízisport­eszköz két póldaképpeni kiviteli alakját mutatja éspedig az 20 1- ábra a három üreges testre erősített kerékpár és a hajtószervek vázlatos táv­lati nézetét, 2. ábra a kerekek nélkül az üreges tes­tekre szerelt kerékpárváz, és a hajtó-25 szervek vázlatos távlati nézetét. A 3. és 4. ábra változtatható hosszúságú tartót nézetben és metszetben, az 5. és 6. ábra pedig egyensúlyozó lapok­nak az üreges testeken való elrendezési 30 módját oldal- ós felülnézetben mutatj.a. Az i(l) kerékpár hátsó része két (2), mellső része periig a (2') üreges testre van erősítve. Ez utóbbinak a kerékpár mellső kerekének befogadására való (3)' kivágása 35 van (1, ábra). A (4) nyílás a légtömlőnek a (2, 2') üreges testekbe helyezésére való,. Az (1) kerékpár úgy van a (2',' 2') üreges összekötve úgy, hogy a vízisporteszköz so a kerékpár kormányával irányítható. Valamennyi tartó kétrószű és hosszúk, magában véve ismert smódon, pl. a tartó­szárakban levő (12) hasítékok és az ezek­ben elmozgatható, a szárakon levő (13) ^5 rögzítőcsavarok segítségével változtatható (3. és 4. ábra) azaz a kerékpárnak a víz­szint fölötti magassága úgy állítható be, hogy a pedál a vízisporteszköz megterhe­lése esetén ise érjen a vízbe. &()' A vízisporteszköz hajtása pl. az (1) kerékpár hátsó kerekéivel és a (14) dörzs-, kerékkel hajtott, a (15) keretben és a (16) összekötőpántban ágyazott (17) tengely végén levő (18) csiavarkeré'kkel történik. A 6& csavarkerék hajtása, természetesen, más átviteli szervek, pl. fogaskerekek, stb. ré­vén is történhetik. A 2. ábra a vizisporteszköz olyan ki­viteli alakját tünteti fel, melynél a hajtó- 70-sziervet működtető (1) kerékpárnak csak a váza — kerekek nélkül — v&n a (2, 2') üreges testekre szerelve, ugyanúgy, mint az • 1. ábra szerinti .'kivitelnél. E kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents