125812. lajstromszámú szabadalom • Háromelektródás cső

Megjelent 1941. évi január hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 135813. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — JF. 8816. ALAPSZÁM. Háromelektródás cső. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung- und Verwertung von gewerblichen Schutzreehten mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, berlin-siemenstadti cég jogutóda, A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 29. Németországi elsőbbsége 1938. évi augusztus hó 30. Ha az ismert háromelektródás csöveket mostoha üzemi viszonyok között alkal­mazzák, előfordulhat, hogy a. cső lökés­yagy ütésszerű igénybevételei miatt, külö-5 nősen a vezérlőelektróda maradandó alak­változást szenved, feltéve, hogy az a szoká­sos módon a többi elektróda közt van elrendezve és az edény falának belső ol­dalán van megerősítve. Ha viszont a ve-10 zérlőelektróda maradandó alakváltozásá­nak elkerülése végett azt erősebbre mére­tezzük, akkor az edény nagy gyorsítóerők hatása alatt gyakran tönkremegy. A leírt kedvezőtlen jelenségeik leküédése végett a 15 háromelekifcrödás csöveket szimmetrikus forgási testekként képezik ki. A találmány ily csőre vonatkozik. A találmány értelmében például üvegből, kvarcból vagy kerámiai anyagból való . Iiáromelektrödás cső, különösen ködfény­kisütőcső veziérlőelektródája közgyűrűként van kiképezve és oly módon van az edény falábain ömlesztés vagy forrasztás útján megerősítve, hogy a körgyűrűalakú elék-25 tróda mindkét széle, legalább is azonban annak külső széle, az edény falából kiáilL. A találmány szerinti cső pélldiákénfci ki­viteli alakját a rajzon tüntettük fel. 1 az üvegből való hengeres edény, amelynek •30 homloíkoldalíain a 2 és 3 elektródák ön­magában ismert módon vámnak bevezetve. Az elektródák egyike valamely alkálifém, például kálium útján aktivált lehet. A kör­gyűrű alákü 4 elektróda az edény falába van forrasztva. Evégből például az edény 35 testét két részből állítjuk elő, melyeket a 4 elektróda közbeiktatásával egymássál összekötünk, az ábrázolt példakénti kivi­teli alak esetében egymással ossizießlmileiszi­tünk. Célszerű, ha a vezériőelektródaként 40 alkalmazott körgyűrűt úgy méretezzük, hogy annak szélei az edény falából kiállt­jának, legalább is a külső 5 szél, amelyhez hegesztés vagy forrasztás útján a hozzá­vezető drót egyszerű módon erősíthető. 45 A vezérlőetektróda találmány szerinti elrendezése oly háromelektródás csövek esetében is alkalmazható, melyek edényf alia nem üveigböl, hanem például kvarcból vagy kerámiai anyagból van. Utóbbi eiset- 50 ben a vezérlőelektróda forrasztás útján erősíthető meg. Ha az edények gyártása­kor azokat gázmentesítés végett nagy hő­mérsékleteknek kell kiteninünik, keményffor­rasz lalkalmazása célszerű. 55 Szabadalmi igénypont: Háromelektródás cső, különösen ködfény­kisütőcső, amely például üvegből, kvarc­ból vagy kerámiai anyagból van, melyre jellemző, hogy a vezérlőelektróda kör- 60-gyűrűként van kiképezve és az edény falában ömleszités vagy forrasztás útján úgy van megerősítve, hogy a körgyűrű­alakú elektróda, mindkét széle, de leg­alább is annak külső széle, az edény 65 falából kiáll. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladomévi Szmcrtnik István m. klr. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V-, Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents