125784. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gyümölcs betakarítására

* Megjelent 1941. évi január hó 2-án. M A 6 T A R ' KIR A LT I W^mM SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135784. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — 6r. 9062. ALAPSZÁM. Berendezés gyümölcs betakarítására. Güger Rosemann mezőgazda, Gartíkon Ganterschwü mellett (Svájc). A bejelentés napja 1940. évi április hó 26. Svájci elsőbbsége 1939. évi július hó 13. A találmány gyümölcs betakarításához való berendezés, ami lehetővé teszi az asztali gyümölcsnek vagy hasonlónak kényelmes betakarítását és amellyel meg-5 akadályozható a gyümölcs leszakításánál annak megsérülése. A találmányt serlegekből álló serlegmű alkotja, melynek serlegeit két kötél vég­nélkül i szalaggá tartja össze; e kötelek 10 állékonyságának biztosítására több össze­kötőrúd van alkalmazva. A serlegmű csigán van átvezetve, melynek tengelyén horoggal ellátott villa van ágyazva, amely a csiga felfüggesztésére való. A horog 15 beakasztására rúd. van alkalmazva, mely egyik végén hurkot alkot, másik végén pedig le van görbítve és e legörbített rész egy létra egyik hosszoldalán megerősített hevederbe van beakasztva. 20 A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve, még pedig az 1. ábra a berendezés elölnézete, a 2. ábra pedig a berendezés oldalnézete. 26 A rajzon (1) csigát jelöl, melyen egy serlegmű vezetődik. Az (1) csigának (4) tengelyén a (3) horoggal ellátott (2) villa van ágyazva, mely a serlegművel ellátott csiga felakasztására szolgál. A (3) horog *30 részére (5) rúd van alkalmazva, melynek egyik vége (6) hurkot alkot, másik vége pedig le van görbítve és c legörbített (7) rész a (8) létra egyik hosszoldalán meg­erősített (9) hevederbe van beakasztva. 35 A gyümölcsnek szállítása a serlegművel történik, mely a (10) serlegekből áll, amelyeket két (11) kötél végnélküli sza­laggá tart össze. A két (11) kötél állé­konyságának biztosítására több (12) ösz­szekötőrúd van alkalmazva. A (10) ser- m legek a íélköralakú (13) keretből és az azon megerősített serlegalakú (14) szö­vetzsebből állanak. A (14) szövetzseb helyett alkalmazható pl. bőrzseb is, vagy másféle szövedék. 45 Ugyancsak lehet a két (11) kötél helyett bőrhevedert is alkalmazni. Természetesen •— amennyiben ez célszerűnek látszik —, ahelyett, hogy a berendezést létrához erősítenénk, lehet azt a (3) horog segé- 50 Ivével közvetlenül az ágakhoz is erő­síteni. A találmánynak az az előnye, hogy nem szükséges a gyümölccsel telt kosár kiürítése végett a létrán lejönni, tehát 55 elmarad a létrán való fárasztó fel-lejárás, minthogy a leszakított gyümölcsöt egy­szerűen behelyezzük a serlegekbe, mikor is a végnélküli szalagként kialakított serlegmű a gyümölcs súlya következte- 60 ben önműködően elfordul a forgatható csigán és a gyümölcsöt a földön oda­készített kosárba, zsákba, vagy hason­lóba szállítja. Szabadalmi igénypont: 66 Berendezés gyümölcs betakarítására, mely csigán vezetett serlegműből áll, azzal jellemezve, hogy a serlegművet serlegek alkotják, melyeket két kötél végnélküli szalaggá tart össze, mi- 70 mellett a két kötél állékonyságának

Next

/
Thumbnails
Contents