125776. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás fémek lecsapására vákuumban való elgőzölögtetéssel

Megjelent 1941. evi január hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125T76. SZÁM. XHI/a. (XIV/a/1.) OSZTÁLY. — Z. 2309. ALAPSZÁM. Eljárás nagyértékű sejtanyagnak az alkáliás feltárási eljárás szerint való előállítására. Zellstoff-fabrik Waldhof cég Mann heim- Waldliof-ban. A bejelentés napja 1940. évi január hó 24. Sejtanyag előállítása iából, szalmából, vagy egyéb növényi anyagból az alkáliás feltárási eljárás ^a nation.-, illetve a szóaa-, vagy a szuitáteijáiás) szerint 5 tudvalevőleg csak az eseiben gazdaságos, ; ha a i. ejt arás hoz iclhasznait aikäiit a itg­rnesszeiibmenöen visszakapjak. A nát­ron-, valamint a sztutát-anyag-gy árakban tehát az alkálit regeneráló leitp az üzem \o igtMI lényeges alkati észu. E teiep nagy­., sagát mmcienektiott a iőzokben adóüó S^eiinylúgmennyiség határozza meg, mely utóbbi viszont iügg a lozés ,,aikaliarä­nyátói", azaz a ta súlyára mindenkor 15 felhasznált alkálimennyiséglci. Az ,,al­káliarány" másrészt a hozadékot és ki­vált képen az előállított anyag ajfacellu­lóztartalmát állapítja meg,'még pedig az egyéb főzési feltételektől" messzemenően 20 függetlenül. Az alkáliás feltárás feladata nagyértékű sejtanyagok előállításával kapcsolatban tehát három íőtényezőből tevődik össze, mert a feladat itt abban van, hogy minőségileg lehetőleg nagy-25 értékű sejtanyagot állítsunk elő lehetőleg nagy hozadékkal és az alkáli visszanye­rése szempontjából lehetőleg kedvező alkáliarány alkalmazásával. Az alkalis feltárási eljárással eredetileg 80 előállított sejtanyagoknái, amelyeket toajdnem kizárólag a papír- és kéreg­papíriparban használtak, nem játszott szerepet a messzemenő nemesitési fok, mindenekelőtt tehát a nagy alfacejlulóz-85 tartalom és az egyéb kedvező vegyi ada­tok, valamint többnyire a jó fehéríthető­ség sem játszott jelentős szerepet. Csakis az a: toitkves, nogy a nátron-, illetve szuiíáisejtanyagokai a vegyi újraieldoi­gozás (a imraiás, műrosigyáriás, stb.) 40 xiierjeüi területén is felhasználják, járt fcgyun azzal a leladaita), hogy az alkáliás ieitárási eljárással nagyobb -értékű, vegyi auaiaik szerripomjatoi legalábbis a mű­selyemhez hasznán szuiiitsejtanyagok- 45 natc megtelelő anyagokat kell előállítani. Azt keneti várni, nogy ez az „alkáli­arány " változtatását lógja maga után vonni. így p!. zO : 100 aikáfiarány (azaz 1UU kg iára 2Ü kg. Na 2 0) alkalmazása m esetén (aholis az előbbi számadatnál az Na 2S egyenértékű N 3 0-értékével szintén hozzá van számítva) elő lehetett állítani olyan anyagokat, melyek alfa cellulóz­tartalma lehéritetlen állapotban kb. 89% £5 volt. Rövidesen megállapították azt is, hogy az alkáliaránynak kb. egyharmad­dal való növelésével az alfacellulóztar­talmat 93—94%-ra lehetett növelni. Ez azonban az alkáli visszanyerésére való 60 telepnek a gyakorlati üzem szempontjá­ból nem gazdaságos növelését ' tenné szükségessé. Kedvezőbb alkáliarány volt várható egy és ugyanazon főzési lúgnak egymást 155 követő több főzéshez való többszöri fel­használásától. Az eljárás olcsóhbitása cél­jából már aránylag korai fejlődési stá­diumban az egy&zerű, egyfokozatú főzési eljárásnál a feltárást ugyanannak a lúg- 70 nak többszöri felhasználásával, illetve belekeverésével végezték, amennyiben

Next

/
Thumbnails
Contents