125767. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ipari és ivóvizek sav, mangán és vastartalmának eltávolítására

Megjelent 1941. évi január Jió '4-áu. MAGYAR KIRÁLYI w33J| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125?67. SZÁM. IV/h/l. (XXI/a.) OSZTÁLY. — P. 9638. ALAPSZÁM. Eljárás ipari és ivóvizek sav-, mangán- és vastartalmának eltávolítására. Br. Papp Szilárd oki. vegyészmérnök, m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet adjunktusa, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi június hó 6. A különböző mélysége«, vízadó rétegei­ből származó f urott kutak vizei sok eset­ben oly mennyiségben tartalmaznak man­gánt és va«at, hogy a vizeknek'háztartási 5 és ipari célokra való felhasználása csakis e fémeknek a vízből való eltávolítása után történhet meg. E kutak vizének vastar­talma lehet réteg eredetű, de igen sokszor a csövezetnek vas anyagából is származ-10 hátik, mely esetben a víz hidrogénion­koacentrácíója (savtartalma) idézi elő a vas oldódását. Ezért főleg a nagy szabad­szénsav és hümuszsavtartalmú vizek azok, melyek a fúrások vascsövezetébőí 15 sok vasat, esetleg mangánt oldhatnak ki. Ezeknek a fémeknek a vízből való ki­választására szolgálnak a különböző zárt és nyitott mangán és vastaíanítóberende­zések, melyekben erős levegőz és közben 20 többnyire homokot, kavicsot, kokszot, salakot, faforgácsot stb.-t használnak a víz szűrésére. Hátrányuk, hogy igen nagy térfogatú, esetleg sorozatosan kapcsolt tartályokat igényelnek a megfelelő műkö-25 déshez, ami használatukat nagyon meg­drágítja. Ujabban kalciummagnézium­karbpnátot (dolomit) is használnak a víz szűrésére, de ennek hátránya, hogy a kezelt vizet phenolphthaleinre lúgossá 30 teszi és ezáltal ízét erősen megrontja, maga az anyag pedig aránylag hamar kimerül. Eljárásomnak az a célja, hogy a víznek sav, mangán- és vastalanítása aránylag 35 kis tartályokban, — melyek még kutak aknáiban is könnyű szerrel elhelyezhetők — Kevés töltőanyaggal egyszeri szűréssel legyen elvégezhető anélkül, hogy a fent­említett hátrányok fellépnének." Ezt a célt ipari mangezíumoxidos töltő- 40 anyag alkalmazásával teljesen sikerüli elérnem, mely azáltal, hogy a víz szabac. szénsavát részben megköti, a vas és mangán leválását annyira megkönnyíti, hogy aránylag kevés töltőanyaggal kk 45 tartályok alkalmazhatók, viszonylag nagy teljesítőképességgel. A vas és man­gán leválását a töltőanyag aránylag nag\ vasoxid (Fe2 O s ) tartalma (10%) mél katalitikusan is elősegíti. " 50 A töltőanyag teljesen zsugorodásit égetett magnezitből (magnéziumkarbo­nát) áll, melyet égetés után 1—5 m-es­szemcsenagyságúra őrölünk és kiszitálv; bármilyen nyitott vagy zárt sav, mangán- 55 és vastalanító berendezés töltőanyagául szolgálhat. Kisebb szabadszénsavtartal­mú vizeknél a magnéziumoxidos töltő­anyag mennyisége oly mértékbencsökker­tendő, hogy a víz szabad szénsavtartal- 60 mát teljesen el ne veszítse és ezáltal lúgossá ne váljék. A kivált mangán é< vashidroxid szűrésére ilyenkor 1-—3 mm átmérőjű zúzott kvarcréteg használandó, mely a tartályban a magnéziumoxidréteí 65 alatt helyezendő el, mivel a víz áramlása üzem közben felülről lefelé kell, hogy történjék. Ha a tartályban lévő víz na"­gyobb nyomás alatt (1—2 atmoszféra) áll (pl. padláshelységben elhelyezett tá- 70 roló medencék vizének vastalanítása ese­tén) akkor a magnéziumoxid a kvarc-

Next

/
Thumbnails
Contents