125731. lajstromszámú szabadalom • Vízel hűtött üreges henger kakaó, csokoládé és hasonló anyagok finom őrlésére

Megjelent J 941. évi január hó 2-án. M A G Y A R TTTR Á L YI ^m^BX SZAUÁDALMT BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135731. SZÁM. IV/e. OSZTÁLY. — L. 7934. ALAPSZÁM. Vízzel hűtött üreges henger kakaó, esokoládé és hasonló anyagok finomőrlésére. J. M. Lehmann cég" Dresden. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 25. V lal ilmam l.u_>\i M//-I huloll uugis nél, melyeknél tekintettel az örlőleljcsil­lieiií,ei kakiuiiak c sokoladt r.ak ts lia-,unio menynek a henger egész hossza mentén a.nagokuak in nuiliM. un IMII k .1 hul. való egyenletességére, a henger egyenletes 4t> \i/il <i IH n<_,( i IIOSS/.II.I gun! h*ip I hűtése, annak egész hossza és oldalfalai 5 os/lo linlo\ i/lii)//i\i/(li s i s ,i li ii. , mentén, is, igen fon los. Egyenlőtlen hű­li Ni H I i n ( IK nd / U «i liul(i\i/"l loi 1 s/l) lés a hengert el ü (étnek a hengeir hossza, (s kniiii I i ii nde/i s \an mentén fellé])« különböző átmér őváltozá-ISIM H M// I huloll uu, , lm... i ki, i «* folytán jelentkező nemldvánt torzu- 16 m K U ./«».ki, .um ».i.mmlsu I«. laTM 1 ,f , e f d a „ «^tas'karos ]»tolyu-10 mm isi.,..., hi.'is, has/P,l„„k . 1 ... siú f^ , -1 * 5 5' 1 , íulhcvutet. sfb cs a* összes, _u hbe I n knuolu IHICAS MP „. l\ f*:1*" 1 ol y° üzemzavarokat eredmenyez­.. hm. nU s/ui.len MS/.I.UJ.» Iiuo/d.il helj ; A lrenger belsejében, a hűtővizet is-I knunlMimlf/.s lun - 1 P , lu,|..h ,. mcrl [TMdon a henger hosszára egyenlete-50 litinl ( >\ U.i'ihiun .i«\ ../ol I ki.ln.i lui sen elosztó hűlővízvezeték önmagában, a 15 l .11 kmi ..U (i kki I i II H .11 kis. II. H \ . f uksf es llu •** ~ kivaltkcpeii gyorsan lu HÍ, .hol all \ huh.ko/ig lu.loM/ M»X °^° hengereknél -- sem nagytokú egyen­oldal , kulsi. Jnnv i IIMÍÍ.S liu.g,>csMM ap lelesseg, sem pedig gyors hokiese re lodes kp I . kuko ,s helso honi'.kla' niuiLn fcmP'f jahol nem biztositha.tja, mert a 55 in.. |d . kulso (s 1 Iso Innoukopuiv ko «»gerben a röpero hatása alatt tango vi*-20 /..III «MI. us U.l n .. luniíu tí>Mk u^uol <0I )c!]1 y a hen ^ r belí ? felületével szem­.. m.isik wgug >s oniK.r i.|l ,1 .. kulso bm cs "I laíl sekély ertekben mozdul el is 1 Is,, hoiiilnkl.il ko/oll ii.imlik ,s Mgul f *7? T } f?u í )a v aran y 1 ^ ,TMvhe hőátadást .. másik uugis In .!«.(. csapuii ..I a h. P». I ;tesz feheloye. A talalmaiiy erlelmebmezert 60 knpe.nlnl lilull hol iluveU k.lolx.k a henger belsőében, a hnlovIzet U)rkszto S5 I Ihol kil.mik hoyx .1/ etla,la liulolitn es kt ff° ^rendezés van, amely lényegé­éi! .. ho.iiloklahkkal .«Mill .. huloU/u h« n , ;öb)) - a hengernek mind a köpeny-IKUIKSI oldalai, mind P is lie oliv-, IMI ^^etere, mind pedig a homlokfalai men­huli mml a k,h|,(si oldiL.n hahar . k- ien elrendezett, a forgó hengerrel szem-65 u.ohem.de/is l,j/on\os k,( gxcnl.l. sl I h bc11 helytálló lécekből áll, amelyekben a 80 s.l OK IHI,«II„ I i.KlMHk (síin m Iitil - ^igely mentén felváltva kulónbozíő irá­,..< kell ., Iiuloh.ilis (sokkí.iis . i P ityokba ferdén alio lapátok vaínnak elren­«(. hoss/.iamahaii run ob ]e!(,ilos P.,.,1 ^e avégett, hogy azok a röperö ha­oh u.egcs lu.iü.ukiid ..PI h k k.ikao fcafa folytan a henger belső falaira ícl- 70 esokilad. is hasonló .n\,i«(,k IIPOIIMHU iekvó vizkope-nyt haliratósian keverjék. 35 SÍ . t has/nabiU saU ki\,.llk |>i n niipl a koi A lalálmány értelmében, továbbá a hő­s/( í ii nősen jgeinhi\ill P.I^V kei uh li sí- kicserélődés javítása végett a henger belső I essi gu csókolni es kakaó lie.igei mmc k köpenyfelülete, valamint homlokfalai men-

Next

/
Thumbnails
Contents