125686. lajstromszámú szabadalom • Villamos lámpa lapos tokkal és a tok széles oldalán elrendezett fénykilépő nyílással

1 2Ö(>8«. A l'edél a (17) csuklóspántokkal van a to kon csu klós a n megerős í l.ve. A l'edél zárásakor a csőalakú (1.1) érinl­kezK'ígörg'ői a. (9) rugós érintJuiiznleniezrefelv-5 szik fel és az ezzel való érintkezés közben csúszómozgásl végez, ami zárt fedél mel­leit megbízható érintkezési biztosit. A (13) érintkeziőigomb emellett az (5) menetes tár­csát hordozó tányérra fekszik fel, úgyhogy 10 a lámpa áramkörének az e közöli és a. (9) érintkezöilemez közötti hézagiát áthidalja. Kívánatra a. ((>) cellák és az izzólámpa közötti áramösszekötletéseket úgy alakít­hatjuk ki, hogy zárt l'edél mellet! még kap-15 csolól. kelljen, míí köd telni ahhoz, hogy a lámpa áramköre záródjék. Szabadalmi iiféiujponlol;: 1. Lapos lokú villamos lámpa a lok széles 3. oldalán elrendezeti fény kilépő nyílással. 20 melynél a lok csapól'edelén. oly érin.l kiviíiszerkezet helyzetében a lámpa áramkörének a lámpa alsó sarka és a tok egvik falán ülő érintkezíőirész közötti hézagot áthi­dalja, azzal jellemezve, hogy a fedélen üliő értnitkezk'iiherendezésnek nem az izzó­lámpa alsó sarkához rendelt érintkezői­szervét a fedél falából kiálló (11) érinl­kezőnyúlvány képezi, mely a fedél zá­rásakor a tok üregébe behalol van. melv a ledel zári és a (9) lok cllenérinlkező részével cséiszó érint­kezésbe kerül. 2. Az 1. igénypont szerinti lámpa kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a lok üre­gébe való behatolásra szánl (1.1) értnt­kezőiszerv a tok ledé lén elrendezett görgő, mely a fedél zárásakor rugózó (9) érintkezőlemezre fekszik, mely a lók­nak a l'edél (17) csuklóspánljál hordozó falán vau elrendezve. Az I. igénypont szerinli lámpa kivileli alakja, azzal jellemezve, hogy a lámpa alsó sarkához tartozó érinlkezc'Lszerve;! a fedélen rugózó bt) gomb képezi. Felelős kiadó: dr. Iadoraéri Ssmertoik István m. kir. szat». í'atlas-iivomdíi, Budapest, V., Honvéd-«. 10'. — FeMíís: Győry Aladä"

Next

/
Thumbnails
Contents