125591. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyhatású follikulushormonkészítmények előállítására

Megjelent 1940. évi december bó líj-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125591, SZÁM. lV/h/2. OSZTÁLY. — Sch. 5132. ALAPSZÁM. Eljárás nagyhatású follikulushormonkészítmények előállítására. Schering- A. G. azelőtt Sehering-Kahlbaum A. G. cég*, Berlin. Pótszabadalom a 111597. számú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi október hó 17. Németországi elsőbbsége 1932. évi december hó 23. A 111597. számú íórzsszabaualombaii, továbbáa hozzátartozó 112875. és 114593. számú pótszabadalmakbari a follikula­hormonnak és ketonjellegű kísérőanya-5 gainaka megfelelő szekunder alkoholokká való redukálását ismertettük, ami a hor­mon hatásának igen jelentékeny fokozá­sával jár. Azt találtuk, hogy a follikulahormont 10 tartalmazó olajos nyers hormonkészít­mények, mint amilyeneket pl. a piacén-, tából és különféle húgyanyagokból, pl. terhes állatok urinjából kapunk, továbbá növényekből kapott készítmények is, a 15 redukáló feldolgozásnál hidrogén felvé­tele mellett oly készítményekké alakul­nak át, melyek fokozott hatásukkal tűn­nek ki. A találmány szerinti eljárás egy­szerű és olcsó módot nyújt arra, hogy az 20 eddigi, részben még eléggé költséges ki­indulási termékekből nagyértékű, gyó­gyászatilag használható készítményeket állítsunk elő. Az eljárás további előnye az, hogy vele a kiindulási anyagoknak 25 kellemetlen szagát nagyrészt eltüntetjük. I. Példa: A viselős kancák urinjából begőzölög­tetéssel és oldószerekkel való kivonatolás­sal kapott nyers készítményt, melynek 30 hatékonysága grammonként kb. 60—80 ezer egéregység, alkoholban feloldjuk és az; oldathoz a nyersanyag súlyának mint­egy 10%-át kitevő mennyiségben nikkel­katalizátort adunk (melyet nikkelszulfát 35 és rézszulfát keverékéből szódával ki­csapat uuk és Ü(ÁÍ—.bólAoii redukáltunk). Ezt követőleg autoklávban 100—120°-on addig vezetünk be hidrogént, míg csak az oldat hidrogénfelvevősebessége észlel­hetően nem csökken. Erre lehűlés után az 40 oldatot a katalizátorról leszűrjük és az alkoholt elgőzölögtetjük. A termék barna olaj, melynek súlya kb.a kiindulási anya­géval egyenlő, míg hatásossága {a kiindu­lási anyagénak 3—5-szöröse. 45 II. Példa: •A placentából szerves oldószerekkel való kivonatolással kapott nyers hormon­készítményt, melynek hatásossága gram­monként 30000 egéregység, amilalkohol- 50 ban feloldjuk és az oldatot fémnátrium hozzáadásával forrási hőmérsékleten re­dukáljuk. Az oldathoz a kiindulási anyag súlyának felét kitevő súlyú nátriumot adunk és ezután a reakciót, befejezzük 55 azzal, hogy vízgőzt vezetünk be és ezzel az amilalkoholt kiűzzük. Most az oldatot megsavanyítjuk és éterrel kivonatoljuk, oly célból, hogy a hormonkészítményt a víz- és sótartalomtól megszabadítsuk. 60 Az éteres kivonatot elgőzölögtetjük, mire barna olaj marad vissza, melynek szaga jelentékenyen jobb, mint a kiindulási anyagé és melynek hatékonysága a ki­indulási anyagénak 3-szorosára emel- 6& kedett. A termék súlya gyakorlatilag nem változott. Hasonló módon dolgozható fel a pl. pálmamag sajtolási maradékaiból ismert módon kivonatolásal előállított toko- 7(t

Next

/
Thumbnails
Contents