125584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás terra sigillata külsejű bevonat előállítására

'•n Megjelent 194Ö. évi december lió 16-án. HAGYÁS KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125584. SZÁM. XVIX/b. OSZTÁLY. — Sch. 5856, ALAPSZÁM. Eljárás terra sigillata külsejű bevonat előállítására. Schütte Aktiengesellschaft für T.onindustrie cég", Minden i. Westf. A bejelentés napja 1936. évi augusztus hó 22.* Németországi elsőbbsége 1936. évi március hó 14. A találmány kerámiai tárgyaknak terra sigillata külsejű bevonatának előállítási módja. A találmány szerint a kerámiai tárgyak bőrkeménységű vagy száraz álla-5 pótban vonatnak be vizes, lúgos, pepti­zált agyagoldattal, amely centrií'ugálás­sal van a zavaró szennyeződésektől meg­tisztítva. Az agyag vizes oldatát a be­vonásra való felhasználás előtt sűrűbbé, 10 esetleg értékesebbé lehet tenni elpárolog­tatással, vagy hasonló módon. Az eljárást fel lehet használni minden­féle agyagfajtára és az alapszíne szerint, áz éppen felhasznált agyagnak különböző 15 színű mázt ad, amelyek mindegyike . bársonyszerűenfénylik, jellemzőenaterra sigillatára. ^ Hogy az agyag: vizes oldatából, amely­hez lúgokat, vagy hasonló peptikusan 20 ható anyagot kevertek, a zavaró szennye­ződés eltávolítható legyen, nagyon híg oldattal, vagy jelentéktelen fajsúlyú ol­dattal dolgozunk. Lehet azonban sűrűbb oldattal is dolgozni, amennyiben nem 25 lépi túl a 10 század (centipoise) kemény­ségi fokot (viszkozitást). . #í Az ilyen eljárásnál a kiindulási anyag­oldat keménységi fokát (viszkozitását) már rövid időn belül — kb. 24 óra múlva - ao — eléri, mely idő alatt a durvább részek leülepednek és a kapott agyagoldat be­vonásra már használható. Az agyag sűrűbb oldatával való mun­kának olyan agyagnál van különös jelen­tősége, amely csak jelentéktelen mérték ben tartalmaz kolloidálisan finom részecs kéket, vagy esetleg olyannál, amely lúgge: volt bontva vagy peptizálva. Az ilye: agyagokból készült 1, 2, vagy kisebb faj súlyú oldatoknál olyan oldatok keletke? nek, melyeket mázanyagkénti felhaszná lásuk előtt feljavító eljárásnak kellen alávetni, mert a máskép elkészített be­vonat jelentéktelen erejű. 10 század (centipoise) vagy kisebl keménységűre (viszkozitásra)" való e] készítés, ami maga nem függ össze a faj súllyal, nem okoz semmiféle műszál:': nehézséget, ha kéznél vannak pontosa: dolgozó sűrűségmérők (vizskoziméterek) pl. a Höppler-féle viszkoziméter és ; meghatározott fokú sűrűség pontos elérés hez csak a járulékos víz, lúg és védő kolloidok mennyiségét kell megváltoz tatni. Ha egy bizonyos agyagoldat túlságosai sűrűnek (nagy viszkozitásúnak) mutat kőzik, csak azt kell vizsgálni, hogy védő kolloidok (vagy nagyobb mennyiségi lúg hozzáadásával vagy mindkettővel e lehet-é érni a kívánt mértéket. Ha eze! a lehetőségek nem vezetnek célhoz, akko" a víz mennyiségét kell növelni. Gyakorlati kísérletek alapján a követ­kező irányelvek állíthatók fel: 35> m> 45» 55. 60 65 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz, rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlováik szabadalmi bivatailnál annals idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 6192$>. -

Next

/
Thumbnails
Contents