125558. lajstromszámú szabadalom • Gyógytalpbetét

Megjelent 1!)40. évi• december Iió 16-án. MAGTATMTTR A* LYI wEfiw SZABADALMI RTRÍIS.A'G SZABADALMI LEÍRÁS 125558. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. — E. ő4L4z'i. ALAPSZÁM. Gyógytalpbétét Erdensöím Iinre gyáros és Rosiiei'"'Iliire magántisztviselő*. Budapest. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 2. Ismeretesek már oly gyógytalpbetétek, melyek egyetlen fémlemezből állának. Ezeknek, bár a lábtalpat kellőképen alá­támasztják, az a hátránya, hogy mere-. 5 vek, minek következtében a lábizmok — ezeknek huzamosabb ideig való haszná­lata után — elsenyvednek. Ismeretesek . továbbá oly gyógytalpbe­tétek, melyek sima bőr- vagy gumilapból 10 és ennek egy része alatt elhelyezett fém­lemezből állanak. Ezeknek az a hátránya, hogy a fémalátétlemez csak a lábtalp hosszboltozatát támasztja alá, a lábtalp harántboltozatát azonban nem, a sima 15 gumilap pedig a láb alátámasztásában nem vesz részt.. Ismeretesek végül oly gyógytalpbeté­tek, melyek csupán egyetlen gumipárná­ból állnak, fémalátétlemez nélkül. Ezek-20 nek viszont az <a hátrányáj hogy bár a lábtalpnak mind a hossz-, mind a haránt­boltozatát alátámasztják, minhogy ázom ban a gumipárnának nincsen merev alá­támasztása, ennélfogva trtánaenged és in-25 kább csak kényelmes járást biztosít, mint "a lábtalp szükséges alátámasztását, ill. emelését. A találmány szerinti, gumipárnából .és ez alatt levő fémlemezből álló gyógytalp-80 betét ezeknek az előnyeit egyesíti, ezek hátrányai nélkül. E célból mind a'fémle­meznek, mind a gumipárnának > a lábtalp hosszboltozatának a: z alátámasztására való dudora és annak harántboltozatának az 35 alátámasztására való dudora van. A gu­mipárnát előnyösen .valamely textil­anyagból, .bőrből vagy valamely más ha­sonló anyagból való 'burkolat veszi körül, amely megkönnyíti a lábnak a cipőibe búj­tatását, a lábnak a betéten való csúszását 40 és a lábat a gumival szemben szigeteli. A találmány szerinti gyógytalpbetét­nél mind a fémalátétlemez, mind pedig a gumipárna a lábtalpnak mind a hossz-, mind; a harántboltozatát — mondhatni 45 megosztottan — alátámasztja, ill. emeli, a gumipárna a talpat járás közben állan­dóan masszírozza, ezáltal a vérkeringést élénkíti és a lábizmokat normális mtui­.kára kényszeríti. A találmány szerinti 50 gyógybetét tehát rugalmas,- biztonságos járást biztosít. A rajz a találmány szerinti gyógytalp­bétét egy példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 55-1. ábra a gyógytalpbétét alulnézete, a 2. ábra oldalnézete, a láb belső oldalá­ról nézve, a 3. ábra felülnézete, a 4. ábra a 3. ábra I-—I vonala sze- 60 rinti, az j 5. ábra végül a 3. ábra II—II vonala szerinti metszete. (1) a gyógytalpbétét fémlemeze, mely­nek a lábtalp hosszboltoz»atát alátámasztó 65 (2) dudora és a läbtalp harántboltozatát alátámasztó (3) dudora van. Az (1) fém­lemez előnyösen olyan hosszú, hogy csak a belső sarokcsonttól a lá;bkÖzépujjcson­tok vonaláig terjed. 70» (4) az (1) fémlemezre helyezett gumi-

Next

/
Thumbnails
Contents