125499. lajstromszámú szabadalom • Farmótoros gépjármű

Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125499. SZÁM. XX/a/8. OSZTÁLY. — B. 7849. ALAPSZÁK Farmotoros gépjármű. Ringhoffer-Tatra-Werke A. Gr. cég", Pi'ag-Sniichov, A bejelentés napja 1939. évi december hó 12. Csehszlovákiai elsőbbsége 1939. évi január hó 4. A találmány olyan farmotoros gépjár­művek köréibe tartozik, amelyeknél a mo­tort körülvevő far, melynek oldalrészei kettős falúak, a kocsiszekrény főrészéhez 5 van erősítve és erről szabadon nyúl ki. A találmány szerint az oldalrészeket szerszámok, eszközök, pótalkatrészek és egyéb Kellékek elhelyezése céljából reke­szekre osztjuk. 10 A mellékelt rajz a találmány szerinti gépjármű farának egyik kiviteli alakját példaképen, vázlatosan tünteti! fel. A kocsiszekrény főrészére szilárdan vagy levehetően erősítjük a szabadon ki-15 nyúló fart, mely az alvázon ágyazott mo­tort fcörülívesizi. A far két kettős falú 1 oldalrészből áll, melyek hátsó, szélét 4 át­hidalás egyesíti. Az 1 oldalrészeket szaba­don kinyúlóan erősítjük a kocsiszekrény 20 főrészére, melyet aa alváz hord. Utóbbi­wak hátsó részén villa van, melyben a nem ábrázolt motort ágyazzuk. A motort tehát az 1 oldalrésziek fogják közre. .. A találmány szerint a kettős falú 1 ol­dalrészeket 2 rekeszekre osztjuk, melyeket 25 3 fedelekkel (ajtókkal) zárunk el. A reke­szekbe szersízámokat, pótalkatrészeket ós egyéb eszközöket, így pl. csavarkulcsokat, emelőbakot, légszivattyút, olaj- ill. hajtó­anyag-kannákat, kocsitiszitító szerszámoi- 30 kát stb. rakhatunk. Minthogy nagyobb számú rekeszt alkalmazhatunk, bő befo­gadó térrel, a kellékeket igen áttekinthe­tően ós jól rendezetten helyezhetjük! el. Ez iaz elhelyezési mód jobb, mint az ülé- 35 sek alatti, szokásos' elrendezés. Ha ugyanis a kellékek az ülés alatt vannak, az uta­sóknak a kocsiból ki kell szállniók, ha valamilyen kelléket ki akarunk venni. Szabadalmi igénypont: 40 Farmotoros gépjármű, azzal jellemezve, hogy a far kettős falú oldalrészei kel­lékék befogadására rekeszekre vannak osztva, melyek fedelekkel elzárhatók. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. klr. szab, bíró. l'allas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Áladéi igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents