125459. lajstromszámú szabadalom • Csigatészta formáló készülék

«#. Megjelent L94Ó. évi december hó 2-án. MAGYAR KIEÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125459. SZÁM. X'j. (XVIII/a.) OSZTÁLY. — T. 3992. ALAPSZÁM. Csigatészta formáló készülék. Tóth József seg-éd munkás, Dévaványa. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 2. Jelen találmány tárgya esigatószta for­máló készülék, előnye abban rejlik, hogy bizonyos hosszúságú pántlikára vágott tésztát egyszerre recéz is, darabokra is 5 elvágja, így a már forgalomban levő csigatésztareeéző készülékektől kétfélekép tér el: 1. hogy hosszabb tésztát recéz egy­szerre, 2. ugyanakkor el is darabolja, vagyis elvágja. 10 Mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van példaképpen feltüntetve és pedig az 1. ábra a találmány szerinti tésztafor­máló készülék oldalnézetei a 15 2. ábra á tésztafoirmláló készülék felül­nézetét míutatja, a 3. ábra a találmány szemközt nézete, a 4. ábra a csigatészta készülékhez tar­tozó kemény drót' oldalnézete. 20 A találmány szerinti csigatészitafor­máló áll az (1) kemény négyszögletes fa­lapból, mely alul (2) fa szögekkel van felszerelve, a felsői hátlapján pedig a (3) •V alakú, vagyis háromszöget képező ro-25 vátkák vannak sűrűn bevésve, a (3) ro­vátkák közé pedig (4) leouezkések tannak szabályos távolságra elhelyezve. A esigatésiztaformáló készülék (3) ro­vátkák első részeinél egy (5) dróthuzal 30 van keresztbe lefektetve. A csigatészta csináló készüléken a már elnyújtott tésztát ráterítjük a (3) récékre, bizonyos részét pedig az (5) dróthuzalra, akkor fogjuk, a (6) drótpálcikát, ráhe­lyezzük a tésztára, kicsit megnyomjuk, 35 mire a tészta innenső része fölpendere­dik, az (5) drót révén a tésztát a kezünkkel összenyomjuk, a (6) drót pálcikával a (3) rovátkákon 40 előre göngyöljük, a (4) késekig miegrecéződik, akkor a ké­sekre göngyölve a (4) kések elvágják a kész csigaalakú tésztát, akkor a tésztából a 45 (6) drótpálcikát kihúzzuk. ;A csigaformáló készüléket módosítani lehet többféleképpen, pl. úgy, hogy a ké­szülék lemezből van kipréselve, és úgy a kések, miint a rovátkák egy anyagból 50 készülnek, vagy úgy is, hogy több csiga­tésztát vág egyszerre. Szabadalmi igények: 1. Csigatésztaformiáió készülék jelle­ímezve kemény, nógysaögalakú falap- 55 pal, mely alul lábakkal van /felsze­relve, míg a felületén rovátkák és ké­sek vannak, rovátkák mellső végénél pedig keresathen elhelyezett dróttal. 2. Az 1. igénypont szerinti csigaformáló 60 készülék változata, azzal jellemezve, hogy az egész lemezből van sajtolva. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. liíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents