125315. lajstromszámú szabadalom • Zárókondenzátor

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. AGYAK KIRÁLYI Qj SZABADALMI .FUltrt.SÁG SZABADALMI LEIRAS 125315. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — B. 14658. ALAPSZÁM. Záró kondenzátor. Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Hilf um«, Stuttgart (Németország). A bejelentés napja 1935. évi február hó 16.* Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 1. Mágneses gyújtók nagy feszültségű áram­körébe gyakran úgynevezett zárókomdetn­zátort iktatnak, melynek célja, hogy a gyujtóáramnak a forgórészre az úgyneve-5 zett maradékárammal kifejtett hatását a szikráknak a gyertyák szikraközén való át­menete után csillapítsa. A találmány e kondenzátor elrendezésére vonatkozik és abban van, hogy a kondenzátort a gyujtó-10 tekercsre tekercseljük. A rajzon a találmány tárgyának egyik kiviteli példáját metszetben tüntettük fel. (a) gyujtótekercs magja., A magra kisfe­szültségű (b) tekercset és erre nagyfa­ló szültségű (c) tekercset szigetelő (d) és (e) rétegek közbeiktatásával tekercseltünk. A nagyfeszültségű tekercset kívülről (f) kon­denzátor veszi körül. Ez két (g) és (h) fémszalagiból áll, melyek között szigetelő-20 anyagból való (i) szalag van. A fémszala­gok alkotják a kondenzátor mindkét fegy­verzetét. A belső (g) szalag a nagyfeszült­ségű tekercs középső (k) végével van össze­forrasztva. A külső (h) szalaghoz (m) érint­keződarab csatlakozik, amely a kondenzá- 25 tortekercset burkoló szigetelő (n) hüvelyből kiáll. Szabadalmi igénypontok: 1. Mágneses gyújtó nagyfeszültségű áram­körébe iktatott zárókondenzátor, melyre 30 jellemző, hogy a kondenzátor a gyujtó­teíkercs körül van elrendezve. 2. Az 1, igénypont szerinti zárókoaiden­zátor, melyre jellemző, hogy az oly fém­szalagokból van, melyek a szalagoknak «&• más részekkel forrasztás útján való összekötéséhez elegendő vastagok. 1 ríi|/i(i|i meliokini'.i'i * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. %-g. értelmében 3 volt eset-szlovák szabadalmi hivatalnál annak ideién tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 57083. Felelős kiadó: dr. ladoméri Özmertnik István ni. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Houvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár Igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents