125306. lajstromszámú szabadalom • Dörzskapcsoló, különösen erőgépek indítóihoz

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRŐSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 125306. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — B. 14645. ALAPSZÁM. Dörzskapcsoló, különösen erőgépek indítóihoz. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart (Németország:). A bejelentés napja 1928. évi február hó 7.* Németországi elsőbbsége 1927. évi február hó 14. Ismeretes géperejű járművök villamos in­dítóihoz való önműködően kapcsolódó tár­csás kapcsolók oly kiviteli alakja, amelynél a forgó rész tengelyének hornyain csap-5 menetet hordozó tengely hosszirányban el­tolható. A menettel kapcsolódó anya hor­dozza a tárcsás kapcsoló egyik felét, míg annak másik fele fogaskerékkel van össze­kötve. A fogaskerék ennek következtében 10 csak a kapcsoló teljes szétszedése útján cserélhető ki, ami a különböző kivitelű fogaskerekek raktáron tartása és elhasznált fogaskerekek gyors kicserélése végett igen kívánatos lenne. E hátrány megszüntetése 15 végett az indító hajtómű fogaskereke és a dörzskapcsoló ahhoz tartozó fele e talál­mány értelmében egymáson elcsavarhatok'. A fogaskerék ennek következtében a dörzs­kapcsolóról annak szétszedése nélkül le-80 vehető és másikkal helyettesíthető. A rajzon a találmány kiviteli példája­ként erőgépek villamos indítóihoz való hajtóművet tüntettünk fel. Az indítónak oly 2 tengelyű forgó része 25 van, amelyen 3 üreges tengely csúszik. Az üreges tengely egyik vége 4 fogaskerék­ként van kiképezve, másik végén meredek külső 5 menet van, melynek emelkedése az 1 forgó rész forgási értelmével azonos 30 értelmű; az 5 menettel 6 anya kapcsoló­dik. Az üreges 3 tengely menetes vége némileg tágabbra van fúrva és a'bban a 6 anya 8 peremére támaszkodó 7 csavarrugó helyezkedik el. A 2 tengelyen megerősí­tett 9 anya a 4 fogaskerék balra való elto- 35 lásával szemben ütközőt alkot. A 6 anya megfelelő menesztőkön a tárcsás kapcsoló egyik feléneik 10 tárcsáit hordozza, míg a másik fél 11 tárcsái a 2 tengely 12 peremével vannak összekötve. 13 a 2 ten- 40 gely ágya és 14 a forgásba hozandó erő­gép lendkereke. Az 1. forgó rész rajzolt nyugalmi hely­zetében a 7 csavarrugó a fogaskerék 3 tengelyének és a 6 anyának szétcsavará- 45 sara törekiszik és ezáltal a fogaskerék ten­gelyét a 9 ütközőnek és a 6 anyát> az ellentétes irányba — vagyis a rajzolt nyíl­irányba — nyomja, úgyhogy a 10 tárcsák 'a 11 tárcsán könnyen megfekszenefc. In- 50 dításkor a 2 tengelyt önmagában tetszőV leges módon a 14 lendkerék felé toljuk el. Eközben forog az 1 forgó rész és azzal a fogaskerék 3 tengelye, amely emellett a 6 anyához viszonyított kezdeti helyzetét 55 megtartja. A fogaskeréknek a lendkerék fogkoszorújába való kapcsolódásakor az 1 fogaskeréktengely ellenállásba ütközik és ennek következtében a 6 anya a nyíl irá­nyában nyomást fejt ki, úgyhogy a 10 tár- 60 csak szorosan á 11 tárcsához nyomód!­nak. A tárcsakapcsoló ekkor a forgó rész teljes forgatónyomatékát átviszi e fogas­kerékre és pedig a fogaskerék 3 tengelyé­vel annak 6 anyja útján kifejtett kapcso- 65 lási nyomás annál nagyobb, minél nagyobb * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt oseh-saloválk szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 30249.

Next

/
Thumbnails
Contents