125214. lajstromszámú szabadalom • Fonalcsévetartó, főként gépselyemtartó

Megjelent 1940. évi november hó 2-án. SZABADALMI LEÍRÁS s 1352 14. SZÁM. J/g. OSZTÁLY. — F. 8854. ALAPSZÁM. Fonalcsévetartó, főként gépselyemtartó. Fried István kirakatrendező, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi november hó 10. lére valló (2) tartárudacskák a (3) négy­szögletes alaplapon megerősített (3') gömbbe köröskörül ferdén állóan vannak beerősítve. A gömb felső részén a (4) 40 furat van, amelyben az (5) tűpárna va|n elhelyezve. A 2. ábra szerinti kivitelnél a (2) tartó­rudacskák a (6) alaptest, például fából készített baba, korongalakú (6') talprésze- 45 inek a kerületén vannak elhelyezve. A (2) tartórudacskák vége a fonal végének feli­vételére a "(7) bevágással) lebet ellátva. Az (5) tűpárna például! a baba hátába fúrt lyukban liehet elhelyezve. 50 Szabadalmi igénypontok: 1. Fanalesévetiartó, főként gépselyem tartó, jellemezve valamely alaptestbe •— elő­nyösen ferdén vagy függőlegesein állóan — erősített, a cséve felvételiére való 55 tartórudaicskákkal. 2. Az 1. igénypont szerinti tartó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tartó alaptestének geometriai idom alakja vasi, például gömbálakú. 60 3. Az 1. igénypont szerinti tartó kiviteli alakja, azzaÜ jellemezve, hogy az alap­test figurális állakzat. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyik© sze­rinti tartó kiviteli alakja, azzal jellé- 65 mezve, Rogy az alaptestnek varrótűk beszúrására alkálim as része van. 5. Az 1. igénypont szerinti tartó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tartó­rudacskák végén a fonál végének felivé- 70 telére váló bevágás van. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab, t»irá. Háztartásokban, varrodákban, stb. a fo­nalat, így a gépselymet is, eddig valamely • dobozba rakják s használat esetén a do­bozból .kéH a szükséges színű fonalat elő-5 venni. Ez azzal a hátránnyal jár, hogy egyrészt hosszabb időbe telik a kívánt szín előkeresóse, másrészt a dobozba behajigállt fonalak, pl. gépselymek összecsomózódnak. A találmány szerinti tartó ezen hátrá­t0 inyókat megszünteti s egyrészt a keresetit színű Vagy minőségű fonal azonnali meg­találását teszi lehetővé, másrészt a fonal összecsomóizödását teljesen megakadá­lyozza. 15 Ez a tartó valamely alaptestbe ferdén, vagy függőlegesein állóan erősített, a cséve felvételiére Való taiítárudacskákból áll, me­lyek előnyösen az alaptest kerülete men­tén vannak elrendezve. Az alaptest maga 20 lehet valiamely geometriai idomalakú, vagy ilyen állatokból összetett, lehet azonban figurális állakzat, például iparművészeti baba. Az alaptest előnyösen varrótűk be­szúrására alkalmas hellyeil lehet ellátva 25 például furattal, amely a tűk beszúrására, például vattával van kitöltve. A rajz a talállmáiny szerinti fonaltartó két példaképpeni kiviteli alakját mutatja, mégpedig az 30 1. ábra alaplapon álló gömbbe erősí­tett, a 2. ábra pedig figurális alaptestbe erő­sített tartónidaeskákkal ellátott tartót mu­tat, a ' 85 3. ábra az 1. ábra felüllnézete. Az i. ábrán az (1) gépselyem felvéte-Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents