125134. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárhajtány

Meg-jelent 1940. évi november hó 2-án. MAGYAR KIR Á LYI ^PSJE ' SZABADALMI BIRŐSAG SZABADALMI LEÍRÁS 125134. SZÁM. V/b. (XX/c.) OSZTÁLY. — JB. 14Ő75. ALAPSZÁM. Kerékpár-hajtány. Bánóezy Béla oki. gépész mérnök, székesfővárosi műszaki tanácsos, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 22. A találmány szerinti, katonai ós pol­gári célokra egyaránt használható haj­tány a síneken mozgó futóműre helyezett és rudakkal kimerevített kerékpárokból, 5 segédmotoros kerékpárokból vagy motor­kerékpárokból épül fel. Az 1. ábra a hajtányt oldalnézetben tünteti fel. A 2. ábra a három kerékpárból felépült 10 hajtány hátsónézete. A 3. ábra az, egy kerékpárral felépült haj­tány vízszintes vetülete. A 4. ábrán a kerékpár hátsó tengelyét tartó kettő® villák vannak feltüntetve* 15 miéig pedig az ábra középső részén mind­két 17 és 17c villa oldalnézetben, a balol­dali részén a függőleges 17 villa elül­nézetben, a jobboldali részén pedig a ferde 17c villa a ferdeségnek megfelelő hátsó 20 nézetben. A hajtány futóműve oly két 1, 2 ten­gelyből áll, melyek a tengelyekhez rögzí­tett 7, 8, 9, 10, 11, 12 golyóscsapágyakkal, s.a tengelyekhez oldható kötéssel erősített 25 3, 4, 5, 6 futókerekekkel bírnak és 13, 14, 15 hossztartókkal vannak összekötve, s ki­merevítő 19, 20 rudakkal vannak rögzítve. A kerékpárok alatti 13, 14, 15 hossztartók 13d, 13e, 14d, 14e, 15d, 15e végeikkel a S0 futómű tengelyeire erősített tengelyirá­nyú erőket is felvevő golyós csapágyak­hoz vannak kapcsolva éís á kerékpár ter­hének hordozására 14a, 14b, 14c,i feszítőmű­vel, a kerékpár hátsó tengelyének megío-35 Sására pedig a hossztartókhoz csatlakozó kettős 16, 17, 18 villákkal vannak ellátva. A kerékpárok első kerekei a hossztar­tókra támaszkodnak, hátsó kerekeik, pe­dig a hossztartók kettős 16, TI, 17a, 17b, 17c, 18 villái tartják oly módon, hogy a 40 hátsó kerekek^ a levegőben szabadon fo­rognak. A kerékpárok hátsó tengelyének forgását a hajtott 33 láncfogaskereken kí­vül a hátsó tengelyre rögzített még egy 32 lánefoigaiskerók, ÓÖ lánc útján adja át 45> a futómű tengelyére rögzített 34 láheke­réknek. A 35 lánc a hátsó kerék tenge­lyének a hossztartókhoz tartozó kettős 17 villák 4. ábra szerinti .17b hasítékában való eltolásával feszíthető. 50 A kerékpárok egymáshoz és a vázakhoz, vagy a vázak 'M)a és 30b nyúlványaihoz támaszkodó kimerevítő 21, 22, 23, 24,' 25, 26 rudakkal vannak rögzítve. A futómű 1, 2 tengelyei 27, 28 feszítő- 55 művel vannak megerősítve. Az 1. és 3. ábrán oly hajtány látható, melynél a futóműre egy 30 kerékpár van ráhelyezve, a 2. ábra három 29, 30, 31 ke­rékpáros hajtányt tüntet fel. A hajíány QQ, egy további kiviteli formájánál két ke­rékpár van felszerelve. A hajtány az előforduló összes nyomtá­vokra épül. Méretben egymáshoz közel­álló több nyomtávra egyaránt használ- 65 ható hajtánynál a futómű oly kivitelben készül, melynél a futómű 1, 2 tengelyeire 3, 4 és 5, 6 futókerekek a nyomtavkülönb­ségnek megfelelő mérettel egymáshoz kö^ zelebib vagy távolabb erősíthetők. 70 A hajtány oldható kötések alkalmazásá­val készül, igy könnyen szétszedhető és összeszerelhető. A hajtány kerékpárjai (motorkerék-

Next

/
Thumbnails
Contents