125115. lajstromszámú szabadalom • Törlőmágnes acélszalagos vagy huzalos hangfeljegyző és hangvisszaadó készülékekhez

Megjelent 1940. évi november lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125115. SZÁM. Vll/d, (VII/j.) OSZTÁLY. — L. 7922. ALAPSZÁM. Törlőmágnes acélszalagos vagy huzalos hangfeljegyző és hangvisszaadó­készülékekhez. C. Lorenz Aktiengesellschaft, gyári cég1, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 11. Németországi elsőbbsége 1938. évi augusztus hó 11. Acélszalagos vagy huzalos hangfeljegyző és hangvisszaadó készülékek feljegyzőmág­nesél és törlőmágnesét eddig teBjesen egy­formára alakították s közös tokban Tjs-5 lyezték el!. Ezek a mágnesek az ismert ki­vitelben két, vasmaggal ©Hatott tekercsből állnak, melyek a közöttük futó acélszalag vagy huzal két oldalán vannak elhelyezve. A vasmagoknak késszerű élük van & a to szalag Vagy huzal! hosszirányában kissé el vannak tolva egymással! szemben, hogy a szalagot hosszirányában mágnesezzék, A törlőfejek mágneses mezejének nagyon erősnek kell lennie, hogy a mágnesek ké­lő pesek legyenek a szalagot vagy huzalt mág­neses telítés útján egyenletes mágneses állapotba hozni. Minthogy azonban a törlő­mágnesek vasmagja rendkívül kicsiny és keskeny, a megkívánt mágneses mező fé-20 tesítéséhez magy áramerősség, ill!, sok­menetű tekercsekre van szükség. Az is­mert törlőmágnesek további hátránya, hogy szóródásuk a szalag mágnesezését részben kiegyenlíti. Ezenkívül! a vasmagok a mág-25 üléses áram növelése céljából érintkeznek az acélszalaggal vagy huzallal és ennek folytán elhasználódnak, úgyhogy időről időre M kell őket cserélni. A találmány szerint a törlőmágnes magja 30 U-alakú s' a tekercset ennek egyik szá­rára helyezzük. A mágneses áramkört a mag sarkai felett elfutó acélszalag vagy huzal fellett elhelyezett járommal zárjuk, melyet célszerűen kissé eltolunk a Szalag 35 vagy huzal hosszirányában a maggal szem­bén, .hogy az erővonalak útja a szalag­ban vagy huzalban a törléskor ugyanolyan legyen, mint a feljegyzéskor. A találmány szerinti mágnes magjának nem kell! a sza­laggal! vagy huzallal érintkeznie, mert ez 40 a mágnes lényegesen erősebb mágneses áramot létesít az acélszalagban vagy huzal­ban, mint az ismert mágnes. A magot cél­szerűen nagy permeabilitású és kis re­maneneiájú anyagból készítjük. 45 A csatolt rajz 1. ábrája az eddig használt, törlőmág­nest szemlélteti, 2. ábrája pedig a találmány szerinti törlőmágnest. 50 Az 1. ábra Szerinti mágnes az 1 teker­csekkel ellátott 2 vasmagokból áll, melyek között a 3 acélszalag vagy huzal mozog, A teljes vonalú görbék a hatékony erő­vonalakat jelzik, a szaggatott vonalú gör- 55 bék pedig a szóródó erővonalakat. A fő mágneses áram útja az egyik magtói a szalagom vagy huzalon át a másik maghoz vezet, míg a szóródó áram csak az egyik vasmagon s a szalag vagy huzal kis ró- 60 szén halad át. A szalagban vagy huzalban, a szóródó áram a főárammal ellenkező irányú, ennek hatását tehát részben ki­egyenlíti. Ugyaniíy érteleimben zavarók a tekercsekéin kívül záródó erővonalak is. 65 A 2. ábra szerinti új törlőmágnes U-alakú 2' magból áll, melynek egyik szá­rán van az 1' tekercs elhelyezve. Á mág­neses áramkört a 4 járom zárja. Az acél­szalag vagy huzal a mag sarkai és a járom '° között mozog. A járom1 a szalag vagy huzal' hosszirányában kissé el van tolva a mag-

Next

/
Thumbnails
Contents