125086. lajstromszámú szabadalom • Úszó-, illetve mentő-öv

Megjelent 1ÍÍ40. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125086. SZÁM. XVIII/b. OSZTÁLY. — K. 15109. ALAPSZÁM. Úszó-, illetve mentő-öv. Kürti Jenő részvénytársasági igazgató, Budapest. A bejelentés napja 1940. évi február hó 8. Az ismeretes úszó- és mentő-övek köny­nyű tömör anyagokból pl. fából, parafá­ból, üreges kivitelben bádogból, vagy fel­fújliatóan gumiból készülnek. A szilárd 5 anyagú övek nagy térfogatúak, tárolásuk sok helyet igényel és viszonylag súlyosak — így egyéni felszerelés tárgyai sem le­hetnek —, ezért összehajtogatásra alkal­mas gumi-öveket is készítenek, melyek-10 nek felfúvása azonban, aránylag sok időt igényel, veszély esetén időveszteséget okozva, mentő-övekként nem alkalmazha­tók, annál kevésbbé sem, mert a kényes gumifalon támadó legkisebb résen is a 15 levegő kisurran. A találmány olyan úszó-, illetve mentő­öv, mely ezeket a hátrányokat van hi­vatva kiküszöbölni és jellemzője, hogy ráncokban szedett, széthúzható, illetve 20 összenyomható, két végén egymásba illő víz-, ill. légmentesen záró szerelvénnyel ellátott kör vagy sokszög szelvényű for­gási testté alakítható hajlékony cső, ennek ráncaiban ágyazott, az öv szelvényébe 25 ülő különálló merevítő gyűrűkkel, me­lyek azonban a cső falából összevulkani­zált ráncokból is kialakíthatók. A mere­vítő gyűrűk vagy ráncok közé a cső hosz­szában tengelyének irányába ható rugók 30 vannak alkalmazva. A palást ráncai a cső hosszán végivonuló egy, vagy több pár­huzamos csavarmenetet képezhetnek; a ráncokba az övet hosszirányban is feszítő egy vagy több párhuzamos spirálrugót 35 helyezünk. Az öv ill. a csővégeken köz­pontfutó tömítő hornyokkal, bevezető csonkkal «látott két gyűrű és ezekben, ill. a homlokfalakon elrendezett rugós nyomő-húizó gombok vannak, alkalmazha­tunk továbbá kúposán kiképzett egy- 43. másbaillő záró gyűrűket, illeszték, felüle­tükön elrendezett tömítő hornyokkal, az ezeket összeszorító és a gyűrűket, ill. eső­végeket összetartó kampós rugókat; a csővégeket összeerősítő, ill. tömítő szerel- t5-vényekként holland-csavarozás, vagy gyors kapcsoló bajonettzár is alkalmaz­ható. Az összekötő szerelvény kinyílása ellen külön kezelhető, vagy önműködő biztosító csattok, kampók, reteszelő fo- h0-gak, vagy hasonlók vannak alkalmazva. A cső palástja hajlékony vízmentes anyag pl. huzalozással páncélozott, vagy textil­betéttel rétegezett gumi; a merevítő gyű­rűk, illetve feszítő rugók a palást anya- 55-gába, illetőleg rétegei közé lehetnek ágyazva. Az úszó-, illetve mentő-öv össze­nyomott állapotban — nyílásait fedelek­kel ellátva —, üreges testet képez, pl. kötszer, gyógyszer, élelem stb. bafogadá- 60" sara; az összenyomott készüléket heve­derrel csatoljuk össze, azonban erre a célra az övet kivető, ill. kapaszkodó hur­kok is felhasználhatók. A rajzon egynéhány kiviteli módozat 65 van példakép ábrázolva. Az 1. ábra nyomógombokkal záródó öv ol­dalnézetét hosszmetszetekkel, a 2. ábra két homloknózetet és (I és II) keresztmetszeteket ábrázol. A 70 3. ábra kúposán záródó szerelvénnyel ellátott öv oldalnézete, metszetekkel, a 4. ábra ennek homloknézete és (III) keresztmetszete. Az 5. ábra csavarozással összekapcsolódó 75 öv részben kihúzott és összetolt, ill. össze-

Next

/
Thumbnails
Contents