125061. lajstromszámú szabadalom • Fejszalag elrendezés és simulékony arccsontpárnázat gázálarcokhoz

Megjelent 1ÍMO. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125061. SZÁM XVIIIb. OSZTÁLY. — S. 17994. ALAPSZÁM. Fejszalag elrendezés és simulékony arccsont-párnázat gázálarcokhoz. Szarka Ferenc magántisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 19. A találimány gázálarcokhoz való oly fej­szalag elrendezésre vonatkozik, melynél az oktális zalagok és fejtető szalag a koponya hátsó részén fordított T alakban futnak í> össze. Az álarcoknak az állthoz való rög­zítése eddig" vagy független myakszíj j ál törtéint, ami laza kötésnél! töinítellemségeit okozott, szoros kötésnél a nyak vérereit alákötve, kényelmetlenséget, esetileg a vér-H) keringésben okozott zavart. Az ismert 97.310. sz. magyar szabadalom­ban a fent ismer letett fejszalagok össze­kötő szervét a nyak felé meghosszabbítva, zárt vagy nyitott horogrésszel, látják el, U> melyen keresztül! húzzák, illetve beakaszt­ják a myakszijat. E megoldás már jobb felerősítést nyújt, de az álarc felvételét és letevését meglassítja, a zárt vagy nyi­tott horogban a myakszíj összecsavarod­vii hat, az álarcot az egyik oldalon kényel­metlenül! megszorítva, a másik oldalon la­zám hagyja. Jelen tállálmány mindkét ismertetett el­rendezés hátrányait kiküszöböli azáltal, 25 hogy a, mellékelt rajz szerint fordított T-alakú fejszallagelremde.zés csomópontjához fordított V alakban két rugalmas szalagot . erősít — a myakszíjj (szalag) helyett — amik a koponya hátsó középpontjától a kopomya alsó vonaliaín vezetve a fülek 30 alatt, az álarchoz kapcsolandók. Ezáltal a fülek, alól is, felül is, szabadon marad­nak, a fejszalagok egyenletes kifeszítése, tehát az .álarc jó felfekvése biztosítva vajn. 35 A simulékony arocsomt-párnázatot a ta­lálmány akkép valósítja meg, hogy a gáz­álarcot két oldalt, az arccsontra fekvő sze­gélyén, a gázálarc-szövet és tapadócsík közé, mindkét végén zárt, felfújt gumi- 40 csövet tesz, vagy ily csőszerű üreget ala­kít ki. Ezáltal a beesett arcú fejek is jói tömítő gázálarchoz jutnak. Szabadalmi igényeli: 1. Fejszalag^eilrendejzés gázálarcokhoz, amit 45 az jellemez, hogy a fordított T-alakú fejszalagcsomőpointhoz fordított V alak­ban 1—1 rugalmas szalag van erősítve, myakszíj (szalag) hellyett. 2. Az 1. igénypont szerinti fejSiZalag-elrem- 50 dezéssiel ellátott gázálarc, amit az jel­lemez, hogy a gázálarc — az arccsontra felfekvő részén — külső szövete és a belső felfekvő szegélyének köze lég­tamlőszerűein van kiképezve, illetve lég- 55 tömlő van közié helyezve. 1 rajzlap melléktettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-n. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents