124996. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsírok és olajok, valamint más, oxigén jelenlétében oxidálódó anyagok önoxidációjának megakadályozására

Megjelent lD40. évi október hó lő-én. MAtíTAK KIEALY1 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1241)96. SZÁM. IV/h/.l. (XI/c) OSZTÁLY. — S. 18048. ALAPSZÁM. Eljárás zsírok és olajok, valamint más, oxigén jelenlétében oxidálódó anyagok önoxidációjának megakadályozására. Dr. Sabalitsehka Theodor, tanár, Berlin-Steglitz. A bejelentés napja 1939. évi november hó 25. Zsírok,a olajok, úgyszintén ét eres olajok és más anyagok, mint pl. éter, bizonyos savak, mint az aszkorbinsavak, az olaj­sav; a levegőn könnyen oxidálódnak s az 5 értéküket többé-kevésbbé csökkenti, vagy azokat hasznavehetetlenné teszi. így pl. a zsírok oxidálódásukkor kellemetlen avas ízt és szagot vesznek fel, s az emberi táplálkozásra alkalmatlanná válnak. Ilyen 10 oxidáció meggátlására már számos vegy­szert ajánlottak, pl. szerves savakat, telí­tetlen több-bázisú alifás savakat, amino­savakat, arilaminokat, fenolokat. E ve­gyületek alkalmazhatósága azonban kor-15 latolt. Ezek u. i. vagy a védendő anya­gokon zavaró színelváltozásokat idéznek elő, vagy szagát és ízét megváltoztatják, másrészt pedig az egészségre ártalmasak és ezért pl. élelmiszerek vagy hasonló 20 anyagok megvédésére alkalmatlanok. Különösen az élelmiszerek, gyógy­szerek és hasonlók önoxidációjának meg­gátlására ajánlott fenolok mérgező saját­ságuk miatt alkalmatlanok, ép úgy a 2f» korábban ajánlott hidrokinon is (lásd H. Oettel, Archiv f. exper. Pathologie u. Pharmakologie 183. kötet 319 old., 1936.) A gallússav alkoholeszterciben talál­tam meg azokat az egészségre kétség-W telenül ártalmatlan, jó hatású szereket az olajok és zsírok, valamint más a levegőn oxidáló anyagok önoxidációjának meg­gátlására. Ezek a gallussaveszterek gyógyszerhatástanilag egyenértékűek a 85 gallussavval, mely egyáltalán nem mér­gező. Még nagyobb adagokban is jól el lehet bírni (lásd Beilstein: „Handbuch der organischen Chemie" 10. kötet 476 old. 1927). Mindenféle olyan olajtartalmú anyagot, amely a levegőn oxidálódik, ilyen módon stabilizálni lehet. Ily állandósítható anya­gokként pl. említhetjük a növényi és állati eredetű olajokat, éteres olajokai és a legkülönfélébb anyagok emulzióit, pl. vitamintartalmú termékek, éter, sa­vak stb. emulzióit. Az említett észtereknek önoxidációt gátló alkalmasságát a peroxidképződést illető következő kísérletek igazolják. Tudvalevőleg a zsírok és más öo­oxidálódó anyagok oxidációja peroxidok keletkezésével kezdődik. A gallússav­esztereket a megadott koncentrációban, a zsírokban feloldottuk; a próbákat nyi­tott edényben tarottuk vékony rétegben, tehát nagy felülettel, csukamóájolaj ese­tében szobahőmérsékleten diffuzfényben, földi mogyoró-olaj (01. Arachidis) esetén 42°-ori sötétben, aztán pedig csukamáj­olajnál 10 nap és 40 nap múlva, földi­mogyoró-olajnál 10 nap múlva határoztuk meg a peroxid tartalmat a következő módon. 0.5 cm3 olajat 10 cm 3 , 2 rész jégecetből és 1 rész kloroformból készített elegyben oldunk, 1 cm3 telített vizes, jód­káliumoldatot adunk hozzá „s az elegyet 3 percig sötétben tarljak, aztán rögtön 10'cm3 vízzel elegyítjük és a kiváló jódot 1/500 normál nátriumuoszulfátoldattal titráljuk. Ugyanilyen módon határoztuk meg a kísérlet előtt az olaj peroxid tártai-40» 45-50-55. tíO-65-

Next

/
Thumbnails
Contents