124975. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az olaj elkülönítése után adódó ricinusmagmaradék méregmentesítésére

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI MROSAG SZABADALMI LEIRAS 124975. SZÁM. IV/H/1. (XI/C.) OSZTÁLY. — J. 4:171. ALAPSZÁM. Eljárás az. olaj elkülönítése után adódó ricinusmagmaradék méregmentesítésére. Jaki Miklós oki. vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi december hó 14. A rioinusmagnak az olaj elkülönítése után visszamaradt része értékes tápanya­gokat tartalmaz, mely azonban takarmá­nyozási célokra a ricin nevű mérgező al-5 katrésze miatt nem alkalmas. Ugy találtuk, hogy aiz olajnak pl. saj­tolással vagy 'kivonatolással való elkülö­nítése után adódó ricinusmagmaradéknak mérgező hatását megszüntethetjük,. ha azt 10 forró vízgőz behatásának tesszük ki. Célszerűen úgy járunk el, hogy a rici­aiusmagmaradékon vízgőzt hajtunk át, majd a kezelt anyagot megszárítjuk. Az eljáráshqz 10%-nál alacsonyabb, cél-15 szerűen 8%-nál is alacsonyabb, pl. 5—6% olajtartalmú ricinusmagmaradékot hasz­nálunk, mert úgy találtuk, hogy ekkor a méregmentesítés gyorsabban és tökélete­sebben megy végbe. 20 Az eljárást pl. a következőképpen foga­natosíthatjuk: 2500 kg 6% olajtartalomra kisajtolt ri­cinusmagpogácsát szitafenékkel ellátott lepárló üstbe helyezizünik, melybe alul víz-25 gőzt vezetünk be. Miután az egésla töme­get felhevítettük, még egy óra hosszat vízgőzlepárlásnak vetjük alá. Ezután az üstben összegyűlt kondenzvizet lebocsát­juk és alz üstöt vákuumszivattyúra kap­un csolva a tömegben levő nedvességet 150 mm higanynyoinásig lehajtjuk. Ez utóbbi művelettel a ricinusolajmaradékot oly miértekben kiszárítottuk, hogy további szárítás felesleges. Az üstöt ezután kiürít­jük és lehűlés után a maradékot csoma­goljuk. Az így kezelt terméknek mérgező ha­tása nincs és azt, takarmányként használ­hatjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás ajz olaj elkülönítése után adódó ricinusmagmaradók méregtelenítésére, melyre jellemző, hogy a ricinusmag­maradékot forró vízgőz behatásának tesszük ki. 2. Az 1. igénypont szerinti elj fogana­tosítási módja, melyre jellemző, hogy a ricinusmagmaradékot vízgőzziel pá­roljuk. 3. Az 1. vagy 2. igénypontok szerinti el­járás foganatosítási módja, melyre jel­lemző, hogy vízgőzzel 10%-nál kisebb, előnyösem 8%-nál is kisebb olajtar­talmú ricinusmagmaradékot kezelünk. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze­rinti eljárás foganatosítási módja, melyre jellemző, hogy a vízgőzjzel való kezelés után a ricinusmagmaradékból] a nedvességet vákuumdesztillálással távolítjuk el. Felelős kiadó: nr ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyorada, Budapest, V., Houvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents