124971. lajstromszámú szabadalom • Nedvesítőszerek mercerizáló lúgokhoz

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124971. SZÁM. IV/h/1. (XlV/e.) OSZTÁLY. — F. 8756. ALAPSZÁM. Nedvesítőszerek mercerizáló lúgokhoz. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1939. évi június hó 23. Németországi elsőbbsége 1938. évi június hó 24. Ugy találtuk, hogy 5—9 szénatomú zsírsavak oxalkilamidjai mercerizáló lú­gok részére igen jó nedvesítő szerek. A zsírsavakban lévő szónláne hossza, és az 5 oldhatóvá tévő hidroxilcsoportok száma szerint ezek az amidok mereerizáló lú­gokban könnyen oldódnak vagy gyakor­latilag oldhatatlanok és utóbbi esetben ismert diszpergáló slzerek hozzáadásával 10 oldatba vihetők. Az említett 5—9 szénatomra zsírsavakat természetes termékekből (állíthatjuk elő. Paraffinnak szappanzsírsavakká való oxidálásakor mjelléktermékként szükség­iö szerűen keletkeznek, amiéirt is alkalma­zásuk nagy technikai jelentőségű. To­vábbá elágazott láncú savakat is használ­hatunk, amelyeket a metanolszintézisnél kapott nagyobb molekulasúlyú alkoho-2o lókból oxidálássail állíthatunk elő. Az oxalkilamidofcat Bávákból jvagy azok funkcionális származékaiból ismert módon állíthatjuk elő. 1. Példa. 25 A paraffinoxidációnál kapott 7—9 szén­atomú zsírsavak keverékét ismert mó­don dietoinolamiddá alakítjuk át. Utóbbi sűrű If olvadék, amely 30 Bé°-os nátron­lúgban tisztán oldódik. Literienként 5—10 80 g-ot tartalmjazó oldatok a nyers pamutot majdnem pillanatok alatt nedvesítik. 2. Példa. A 7—9 széruatomlú zsírsavak keveréke helyett 5—7 szénatomú zsírsavak keveré­két használjuk. Hia ezeket szintén die- 35 •tanolamiddá alakítjuk át ós az n-vale­riánsav monoetanolamidjának azonos súlymennyiségével keverjük, miereerizáló lúgokhoz szintén kitűnő nedvesítőszert kapunk. 40 3. Példa. Az a -űiietilkaprilsav dietanolamidjlá­nak 20 résznyi mennyiségét, 40 íósa nyers krezolt és 40 rész nyers xilenolt egymlás­sal keverünk. A keverék igen hatékony ih nedvesítő szer miercerrizáiló lúgokhoz. Szabadalmi igénypontok: 1. Nédvesí/tőslzeirefc , merceirizáló1 lúgok­hoz, melyekre jellemző, hogy azok 5—9 szénatomú zsírsavak oxalkilamidjai- 50 nak keverékét tartalmazzák. 2. Az 1. igénypont szerinti nedvesítősze­rek kiviteli alakja» mielyre jellemző, hogy azok az .1. igénypont szerinti oxalkilamidokon kívül diszpergáló 55 szereket, mereerizáló lúgokhoz való egyéb nedvesítőszeireket, vagy oldósze­reket tartalmaznak. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents