124938. lajstromszámú szabadalom • Eljárás terpének átalakításához való katalizátor előállítására

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124938. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — Sch. 5872. ALAPSZÁM. Eljárás terpenek átalakításához való katalizátor előállítására. Schering- A. G. Berlin., azelőtt Schering-Kahlbaum A. G. cég*, Berlin. A bejelentés napja 1932. évi június hó 30.* Németországi elsőbbsége 1931. évi november hó 25. Jelen találmány szerint terpenek átala­kítására különösen alkalmas katalizátort úgy kaphatunk,, hogy a wolfrámsavat vagy wolfrámtrioxidot vizes ammóniában való 5 oldás helyett nedves ammonialégkörben al­kalomadtáni átlapátolás mellett néhány napig állni hagyunk, míg a súlygyarapo­dás nem lép fel többé és a wolframátból az ammóniát teljesen vagy tökéletlenül ki-LO űzzük. A kapott ammoniumwolframát a közön­séges ammoniumsóval ellentétben, hideg vízben könnyen oldódik és ammoniatar­talma nagy (7.88<y0 ) és víztartalma 8.94 o/c L5 A közönséges ammoniumwolframát ellen­ben 5.2o/o ammóniát és 6.1«/0 vizet tar­talmaz. Meglepő, hogy az izzított vízmentes wolf­rámsav sem száraz ammóniát, sem vizet 0 nem vesz fel, azonban könnyen nedves ammóniát. Az így kapott ammöniumwolframátból hevítéskor az ammonia egy része már igen alacsony hőmiéreékHetoi, a maradék, minit a 5 normális ammaniumwoltfrainátnál, (elillan. Az ammóniának tökéletes vagy tökéletlen kiűzése után kapott katalizátor különösen nagy hatásosságú. A katalizátor nagyobb térfogatú, mint a más módon előállított e- 30 katalizátor; a molekulának tehát kény fellazulása lép fel. Példa: Wolfrámsavat vagy wolfrámsavanhidri­det nedves ammonialégkörben (25°/o am­mónia) erőművileg mozgatunk, míg súly- 35 gyarapodás többé nem lép fel. A wolfra­mátot hevítjük, amikor is az ammonia egy része már alacsony hőmérsékleten el­illan. A maradékot túlhevített vízgőz át­vezetése közben kb. 290 C°-ra hevítjük, 40 azután esetleg autoklávban, 240 C°-on, túl­nyomáson, vízzel kezeljük és a vizet szá­razon való begőzölögtetéssel eltávolítjuk. Az ammonia tökédetltein kiűzése esetén 0.5—20/0 ammöniatartalmat hagyunk meg. 45 Szabadalmi igény vont: Eljárás terpenek átalakításához való kata­lizátor előállítására, azzal jellemezve, hogy wolfrámsavat vagy wolfrámsavan­hidridet nedves ammonialégkörben állni 50 hagyunk, míg súlygyarapodás többé nem lép fel és a wolframátból az am­móniát teljesen vagy tökéletlenül ki­űzzük. * Ez a nap az 5980/1939. M. E. sz. rendelet f. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál anlnaik idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 45240. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents