124922. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nem-szulfonált azofestékek előállítására, melyek különösen cellulózaészterek festésére alkalmasak

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSAÖ SZABADALMI LEIRAS 124932. SZÁM. IV/F. OSZTÁLY. — F. 9071. ALAPSZÁM. Eljárás nem-szulfonált azofestékek előállítására, melyek különösen cellulózaészterek festésére alkalmasak. I. G. FarTbeniiidustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1934. évi február hó 17.* Németországi elsőbbsége 1933. évi április hó 15. Uj, nem szulfonált azofestékeket, me­lyek előnyösen cellulózaészterek, kivált­képen acetátműselyem festésére alkalma­sak, akként kapunk, ha oly diazovegyüle­teket, melyeknek általános képlete melyben X hidrogén, nitrocsoport vagy halogén és Y hidrogén vagy halogén le­het, oly kapcsolóképes benzolszármazó­to kokkal kapcsolunk, melyeknek általános képlete amelyben R alkil- vagy oxietilcsoprtot, R'ß-y-dioxi-propil- vagy y-metoxi-ß-oxi­tö propilcsoportot jelenthet és utóbbi eset­ben R hidrogén is lehet. A új festékek az 54668. számú eseh-szlo­vák szabadalmi leírásban ismertetettek­kel azonosan fehérre jól maa-athatók, 20 fénnyel szemben jó színtartóak és azokkal szemben leginkább a kapott festések foko­zottabb tisztaságával, valamint fokozot­tabb szuszpeindálhaíóságukkal és jó húzó­képességükkel tűnnek ki. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. hivatalnál antnafe idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 60330, Az új festékeket szintén vizes szuszpea- 25 zióban, valamely kolloid vagy oldószer hozzáadásával vagy anélkül alkalmazzuk. 1. példa. 13.8 rész 4-nitro-l-aminobenzolbói szo­kásos módon előállított diazooldatot 24,6 w rész 3-klór-l-(oxietil- a, y -dioxipropil)-ami­nohenzolnak 18 rész 23° Bé-s sósavban és 600 rész vízben való hideg oldatába, fo­lyatunk. Ezután a kapcsolás befejezése végett nátriumacetáttal letompítjuk. Az 35 új íesték acetátmiűselyem jó színtartó­iságú tüzes sárgásvörös festést ad. 2. példa. 17,3 rész 4-nitro-2-klór-l-amino'benzolb!)l szokásos módon előállított diaizooldatot 23,7 40 rész l-metil-3-(butilß, y dioxipropil)-aminos benzolnak 20 rész 23° Bé-s sósavban es 600 rész vízben való hideg oldatábai folya­tunk, és a kapcsolás befejezése végett nátriumacetáttal letompítjuk. A festék 15 acetátműselyemre igen jól húz és azon kékes árnyalatú borvörös festést ad. 3. példa. Diazooldatot készítünk, amennyiben 25 —30 C°-on 20.7 rész 2,6-diklór-l-amino-4- 50 nitrobenzolt 7 rész nátriumnitritneik 130 rész tömény kénsavba való bevitelével elő­állított nitro'zilkénsíaívba keverünk be és a tömeget ezután jégre való öntéssel erő­§-a értelmében a volt eseb-szlovák szabadalmi

Next

/
Thumbnails
Contents