124892. lajstromszámú szabadalom • Tartóra szerelt egyensúlykormány hajókra, csónakokra és egyéb vízi járművekre

Megjelent 1940. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1Í24892. SZÁM. XV/a. OSZTÁLY. — JV. 3411. ALAPSZÁM. Tartóra szerelt egyensúlykormány hajókra, csónakokra és egyéb vízijárművekre. Nagy Jenő oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi május hó 23. Az eddig használt kormányrendszerek­nek, nevezetesen a sarokkormánynak, egyensúly(balance)-kormánynak, az utób­biból felépített Hitzler, valamint a Flett-5 ner kormánynak közös hátránya van. Ez a hátrány, melynek külső megnyilvá­nulása a kormánylapát mögött fellépő turbulencia, nagy veszteséget jelent mind kormányképesség, mind pedig hatásfok 0 tekintetében. Különösen az ősi sarokkormánynál szembeszökő ez a jelenség, mivel ez a kormáryberendezés egyesíti az összes rendszerek hátrányait. Nevezetesen: az 5 áramló víz kinetikai energiáját a kifor­dított kormány csak egy oldalon haszno­sítja, a másik oldalon keletkező örvénylés miatt pedig a szívóhatás károsan érvé­nyesül és gátolja a vízijárművet az előre­ü haladásban. Jobbak ezen szempontból a többlapátos kormányrendszerek (Hitzler, Flettner), melyek már a kinetikai energia felhaszná­lására vannak ugyan építve, de elrende­r> íés üknél fogva a farvízben vannak. Ezek azonban főleg csavaros hajtású hajóknál vannak alkalmazásban, ahol a kormány­képességet a csavar által ráhajtott víz ['okozza. 3 A találmány szerinti karra szerelt ígyensúlykormány elvben és szerkezeti kivitelben különbözik az eddig használt kormánymegoldásoktól. aj Szerkezeti szempontból a módo­sítás abban áll, hogy a kormánylapát nem a hajótestre van szerelve, hanem a hajótestből kiálló tartóra van forgat­hatóan felerősítve (lásd 1. ábrát). Az egyer.súlykcrmány alkalmazása szerkezeti szempontból a kormányzás erőszükség- 40 letét van hivatva csökkenteni. További szempont az, hogy a kormánylapát tá­volabb kerülve a hajó forgástengelyétől megnövelt nyomatéki karral arányosan kisebb erőhatások szükségesek a kor- 45 Hiányzáshoz. b) Elvi szempontból a módosítás az, hogy a konzolcs egyersúlykormány a hajótest mindkét oldalán végigfutó áram­szálakat az eddigi rendszerekénél a kine- W> tikai energia mindkét oldali kihasználása következtében jobb hatásfokkal tudja a kormányzás érdekében kihasználni. A ki­egyensúlyozás itt nemcsak a kormányzás­hoz szükséges erőhatás csökkentését cé- 55 lozza, hanem elsősorban a hidraulikai viszonyokat javítja meg. Ez megállapít­ható abból, hogy az örvénylés a találmány szerint épített kormánynál kisebb. Részletes ismertetés: 60 Ábrák jelentése: 1. ábra. A szabadalom tárgyát képező kormányszerkezet vonalas rajza. 2. ábra. Vízszálak elhelyezkedése az új kormánynál. 65 3. ábra. Erőhatások a kormánylapra. 4. ábra Csónakra szerelhető kormány szerkezeti rajza. Szerkezeti megoldás lehet: aj állandó beépítésű (pl. hajók, bj leszerelhető kivi- 70 telű (pl. csónakoknál).

Next

/
Thumbnails
Contents