124865. lajstromszámú szabadalom • Bőrönd vagy doboz láthatatlan szegeléssel

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134865. SZÁM. XX/D. OSZTÁLY. W. 7011. ALAPSZÁM. Bőrönd vagy doboz láthatatlan szegeléssel. Bőrönd és Bőrdíszműárugyár Weinstein és Nádas KFT. cégr9 Budapest. A bejelentés napja 1939. évi december hó 29. A különféle bőröndök és táskák általá­ban, belső oMalszéleiken körülmenő, ismert merevítőkerettel készüknek. Ugyancsak ily merevítőkeret van a bőrönd fedelének belső 5 oldallszéleiln is. E keretek fából vagy fém­ből vannak. A .bőröndfedél szélein ezenkí­vül általában, fémből való védőszegély, az ú. in. szegősín vezet körül. - E szegősínnek J-alakú keresztmetszete van és lehajlított 10 oldalával a fedél lemezszéleire fekszik fel. A sín szélesebb oldalát a körülmenő belső fakeret szorítja a fedél belső oldalaihoz és az a fedél oldalakkal együtt, kívülről, szö­gekkel, szögecsekkel van a belső fakeret-15 hez erősítve. A bőrönd alsó részének oldal­falai a bellső merevítőkeretre szögekkel, szögecsekkel, közvetlenül vannak hozzá­erősítve. Ez ismert megoldásnak az a hát­ránya, hogy egyrészt a fedél külső ol-20 dalain a szög- vagy szögecsfejek látszanak, másrészt e helyeken, a szög- vagy szögecs­fejek a puhább bőröndanyagot behúzzák, úgyhogy az oldalfelületeken bemélyedések keletkeznek, melyek az oldalfelületek sí-25 maságát megbontják, azt ráncossá teszi, ami a szépérzék, csinosság szempontjából kifogásolható. A bőrönd alsó részének a belső merevítőkeretre szögelt, illetve szö­gecselt részén ugyanez az eset és emellett, 30 mivel itt az oldalszéleket szegősín nein védi, a szélek gyakori fedéllezárástól kop­nak, megsérülnek, elszakadnak (kifoszla­nak), a sarkoknál pedig gyakran a keret­től el is válnak, ami idővel a lezárást is akadályozza. A találmány a bőröndök és táskák e hát­rányait teljesen megszünteti. A találmány értelmében a szegősín, szé­lesebb oldalával szögekkel, illetve szöge­csekkel közvetlenül a merevítőbe re tre van 40 erősítve. A fedél oldallemezlei a leszögelt, illetve leszögecselt szlegősíin szélesebb ol­dalaira felfeküdve, a J-alakú szárak kö­zött feküdnek, úgyhogy a szög-, illietve szö­gecsfejek takarva vannak, ennélfogva lát- 45 hatatlanok és így az oldalfalak sima egy­öntetűségét sem a szeg fejek, sem a be­horpadások nem zavarják. A szegősín külső, keskenyebb oldala élével alkalmas módon, erős nyomással és célszerűen helyenként 50 benyomással a fedél lemezanyagába van besajtolva, a szegősín a bőrönd fedél1 anya­gát erősen közrefogja, úgyhogy az a me­revítőkercttel együtt a fedéloldalakhoz biz­tosan rögzítődik. A bőrönd alsó részén az 55 oldalfalak széleit, a fedéllel egyezően, szin­tén ugyanolyan szegősínnel fedjük he és fogjuk közre, amiáltal a fedéllecsukásokból származó káros kopást, a sarkoknak elvá­lását, kiszakadozását teljesén megszüntet- 60 jiük. E második szegősín — amely eddig használatos nem volt — a bőröndnek erő­sebb és biztosabb merevítést is ad. A szegő­sín alkalmas fémlemezből van. A találmány szerinti újítást mindenféle 65 bőröndhöz akasztós- és szekrénybőröndhöz, utazóbőröndhöz, táskákhoz előnyösen al­kalmazhatjuk. A bőrönd anyaga bármely alkalmas anyag, pl. bőr, Vulkanfiber, erő­lemez, vászon stb. lehet. Különös előnye 70

Next

/
Thumbnails
Contents